[Svn] r2850 - in trunk/roundcubemail/program/localization: bg_BG ca_ES cy_GB et_EE gl_ES hu_HU id_ID pt_BR ru_RU sl_SI sv_SE

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Fri Aug 7 23:17:12 CEST 2009


Author: yllar
Date: 2009-08-07 16:17:12 -0500 (Fri, 07 Aug 2009)
New Revision: 2850

Modified:
  trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/cy_GB/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/et_EE/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/gl_ES/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/hu_HU/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/hu_HU/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/id_ID/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/pt_BR/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ru_RU/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sl_SI/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sl_SI/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sv_SE/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sv_SE/messages.inc
Log:
localization update

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc	2009-08-07 16:22:30 UTC (rev 2849)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc	2009-08-07 21:17:12 UTC (rev 2850)
@@ -117,10 +117,16 @@
 $labels['markunread'] = 'Като нови';
 $labels['markflagged'] = 'Като отбелязани';
 $labels['markunflagged'] = 'Като неотбелязани';
+$labels['messageactions'] = 'Още действия';
 $labels['select'] = 'Избери';
 $labels['all'] = 'Всички';
 $labels['none'] = 'Нищо';
 $labels['unread'] = 'Нови';
+$labels['flagged'] = 'Отбелязано';
+$labels['unanswered'] = 'Неотговорено';
+$labels['deleted'] = 'Изтрито';
+$labels['invert'] = 'Invert';
+$labels['filter'] = 'Филтър';
 $labels['compact'] = 'Свий';
 $labels['empty'] = 'Изпразни';
 $labels['purge'] = 'Изчисти';
@@ -129,8 +135,11 @@
 $labels['unlimited'] = 'няма ограничение';
 $labels['quicksearch'] = 'Бързо търсене';
 $labels['resetsearch'] = 'Изчисти търсенето и покажи всички писма';
+$labels['msgtext'] = 'Цялото съобщение';
 $labels['openinextwin'] = 'Отвори в нов прозорец';
+$labels['emlsave'] = 'Изтегли (.eml)';
 $labels['compose'] = 'Ново писмо';
+$labels['editasnew'] = 'Редактирай като ново';
 $labels['savemessage'] = 'Запиши в Чернови';
 $labels['sendmessage'] = 'Изпрати писмото';
 $labels['addattachment'] = 'Прикачи файл';
@@ -144,10 +153,10 @@
 $labels['upload'] = 'Качи';
 $labels['close'] = 'Затвори';
 $labels['low'] = 'Нисък';
-$labels['lowest'] = '*';
+$labels['lowest'] = 'Най-нисък';
 $labels['normal'] = 'Нормален';
 $labels['high'] = 'Висок';
-$labels['highest'] = '*****';
+$labels['highest'] = 'Най-висок';
 $labels['nosubject'] = '(няма заглавие)';
 $labels['showimages'] = 'Показвай изображения';
 $labels['alwaysshow'] = 'Винаги показвай изображения от $ ';
@@ -224,6 +233,8 @@
 $labels['readwhendeleted'] = 'Отбележи като прочетено при изтриване';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Отбележи съобщението за изтриване';
 $labels['skipdeleted'] = 'Не показвай изтритите съобщения';
+$labels['fromknownsenders'] = 'Oт познати изпращачи';
+$labels['always'] = 'Винаги';
 $labels['showinlineimages'] = 'Покажи прикачените изображения след съобщението';
 $labels['autosavedraft'] = 'Автоматично записвай чернова';
 $labels['everynminutes'] = 'всеки $n минути';
@@ -236,6 +247,13 @@
 $labels['miscfolding'] = 'RFC 2047/2231 (MS Outlook)';
 $labels['2047folding'] = 'Full RFC 2047 (други)';
 $labels['advancedoptions'] = 'Настройки за напреднали';
+$labels['checkallfolders'] = 'Провери всички папки за нови писма';
+$labels['displaynext'] = 'След изтриване / премини към следващото писмо';
+$labels['mainoptions'] = 'Основни настройки';
+$labels['section'] = 'Раздел';
+$labels['maintenance'] = 'Поддръжка';
+$labels['newmessage'] = 'Ново съобщение';
+$labels['listoptions'] = 'Покажи списък с настройки';
 $labels['folder'] = 'Папка';
 $labels['folders'] = 'Папки';
 $labels['foldername'] = 'Име на папката';

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/labels.inc	2009-08-07 16:22:30 UTC (rev 2849)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/labels.inc	2009-08-07 21:17:12 UTC (rev 2850)
@@ -117,12 +117,15 @@
 $labels['markunread'] = 'Com a no llegits';
 $labels['markflagged'] = 'Com marcat';
 $labels['markunflagged'] = 'Com no marcat';
+$labels['messageactions'] = 'Més accions...';
 $labels['select'] = 'Seleccionar';
 $labels['all'] = 'Tots';
 $labels['none'] = 'Cap';
 $labels['unread'] = 'No llegits';
 $labels['flagged'] = 'Marcat';
 $labels['unanswered'] = 'No respost';
+$labels['deleted'] = 'Esborrat';
+$labels['invert'] = 'Invertir';
 $labels['filter'] = 'Filtre';
 $labels['compact'] = 'Compacta';
 $labels['empty'] = 'Buida';
@@ -132,8 +135,12 @@
 $labels['unlimited'] = 'il·limitat';
 $labels['quicksearch'] = 'Cerca ràpida';
 $labels['resetsearch'] = 'Neteja cerca';
+$labels['searchmod'] = 'Cercar modificadors';
+$labels['msgtext'] = 'Missatge sencer';
 $labels['openinextwin'] = 'Obrir a una nova finestra';
+$labels['emlsave'] = 'Descarregar (.eml)';
 $labels['compose'] = 'Escriure un missatge';
+$labels['editasnew'] = 'Editar com a nou';
 $labels['savemessage'] = 'Desa aquest esborrany';
 $labels['sendmessage'] = 'Enviar ara el missatge';
 $labels['addattachment'] = 'Afegir un fitxer';
@@ -244,6 +251,12 @@
 $labels['advancedoptions'] = 'Opcions avançades';
 $labels['focusonnewmessage'] = 'Enviar el focus al navegador quan hi hagi un nou missatge';
 $labels['checkallfolders'] = 'Comprovar totes les carpetes per missatges nous';
+$labels['displaynext'] = 'Mostrar el següent missatge després de esborrar-ne o moure\'n un';
+$labels['mainoptions'] = 'Opcions principals';
+$labels['section'] = 'Secció';
+$labels['maintenance'] = 'Manteniment';
+$labels['newmessage'] = 'Missatge nou';
+$labels['listoptions'] = 'Opcions de llista';
 $labels['folder'] = 'Carpeta';
 $labels['folders'] = 'Carpetes';
 $labels['foldername'] = 'Nom de carpeta';
@@ -264,4 +277,4 @@
 $labels['MB'] = 'MB';
 $labels['GB'] = 'GB';
 
-?>
\ No newline at end of file
+?>

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/messages.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/messages.inc	2009-08-07 16:22:30 UTC (rev 2849)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/messages.inc	2009-08-07 21:17:12 UTC (rev 2850)
@@ -23,6 +23,8 @@
 $messages['cookiesdisabled'] = 'El seu navegador no accepta cookies';
 $messages['sessionerror'] = 'La seva sessió no existeix o ha expirat';
 $messages['imaperror'] = 'Error de conexió amb el servidor IMAP';
+$messages['servererror'] = 'Error del Servidor!';
+$messages['invalidrequest'] = 'Petició invàlida! No s\'ha desat les dades.';
 $messages['nomessagesfound'] = 'No s\'han trobat missatges en aquesta bústia';
 $messages['loggedout'] = 'Ha tancat la sessió. Fins aviat!';
 $messages['mailboxempty'] = 'La bústia està buida';
@@ -46,6 +48,7 @@
 $messages['errorsaving'] = 'Va ocòrrer un error mentre es desava';
 $messages['errormoving'] = 'No s\'ha pogut moure el missatge';
 $messages['errordeleting'] = 'No s\'ha pogut eliminar el missatge';
+$messages['errormarking'] = 'No s\'ha pogut marcar el missatge.';
 $messages['deletecontactconfirm'] = 'Realment vol suprimir el(s) contacte(s) selecionat(s)?';
 $messages['deletemessagesconfirm'] = 'Realment vol suprimir el(s) missatge(s) selecionat(s)?';
 $messages['deletefolderconfirm'] = 'Realment vol suprimir aquesta carpeta?';
@@ -95,5 +98,12 @@
 $messages['opnotpermitted'] = 'Operació no permesa!';
 $messages['nofromaddress'] = 'Falta l\'adreça d\'e-mail a la identitat seleccionada';
 $messages['editorwarning'] = 'Si canvieu a l\'editor de text pla perdreu tot el format del text. Voleu continuar?';
+$messages['httpreceivedencrypterror'] = 'Ha ocorregut un error fatal de configuració. Contacta amb el teu administrador inmediatament. <b>El teu missatge no pot ser enviat.</b>';
+$messages['smtpconnerror'] = 'Error SMTP ($code): La connexió al servidor ha fallat.';
+$messages['smtpautherror'] = 'Error SMTP ($code): Identificació fallida.';
+$messages['smtpfromerror'] = 'Error SMTP ($code): No s\'ha pogut posar "$from" com a remitent';
+$messages['smtptoerror'] = 'Error SMTP ($code): No s\'ha pogut posar "$to" com a destinatari';
+$messages['smtprecipientserror'] = 'Error SMTP: No s\'ha pogut analitzar la lista de destinataris';
+$messages['smtperror'] = 'Error SMTP: $msg';
 
-?>
\ No newline at end of file
+?>

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/cy_GB/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/cy_GB/labels.inc	2009-08-07 16:22:30 UTC (rev 2849)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/cy_GB/labels.inc	2009-08-07 21:17:12 UTC (rev 2850)
@@ -247,6 +247,12 @@
 $labels['advancedoptions'] = 'Dewisiadau uwch';
 $labels['focusonnewmessage'] = 'Ffocysu\'r porwr ar y neges newydd';
 $labels['checkallfolders'] = 'Chwilio pob ffolder am negeseuon newydd';
+$labels['displaynext'] = 'Ar ôl dileu/symud neges dangos y neges nesaf';
+$labels['mainoptions'] = 'Prif Ddewisiadau';
+$labels['section'] = 'Adran';
+$labels['maintenance'] = 'Gwaith cynnal a chadw';
+$labels['newmessage'] = 'Neges Newydd';
+$labels['listoptions'] = 'Rhestru Dewisiadau';
 $labels['folder'] = 'Ffolder';
 $labels['folders'] = 'Ffolderi';
 $labels['foldername'] = 'Enw ffolder';

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/et_EE/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/et_EE/labels.inc	2009-08-07 16:22:30 UTC (rev 2849)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/et_EE/labels.inc	2009-08-07 21:17:12 UTC (rev 2850)
@@ -251,6 +251,11 @@
 $labels['focusonnewmessage'] =