[Svn] r2864 - in trunk/roundcubemail: plugins/managesieve/localization plugins/password/localization program/localization/he_IL

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Thu Aug 20 20:30:29 CEST 2009


Author: yllar
Date: 2009-08-20 13:30:29 -0500 (Thu, 20 Aug 2009)
New Revision: 2864

Added:
  trunk/roundcubemail/plugins/managesieve/localization/sl_SI.inc
  trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/sl_SI.inc
Removed:
  trunk/roundcubemail/plugins/managesieve/localization/si_SI.inc
  trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/si_SI.inc
Modified:
  trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/labels.inc
Log:
lang update

Deleted: trunk/roundcubemail/plugins/managesieve/localization/si_SI.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/plugins/managesieve/localization/si_SI.inc	2009-08-19 18:33:26 UTC (rev 2863)
+++ trunk/roundcubemail/plugins/managesieve/localization/si_SI.inc	2009-08-20 18:30:29 UTC (rev 2864)
@@ -1,53 +0,0 @@
-<?php
-	
-$labels['filters'] = 'Sporočilna pravila';
-$labels['managefilters'] = 'Uredi sporočilna pravila';
-$labels['filtername'] = 'Ime pravila';
-$labels['newfilter'] = 'Novo pravilo';
-$labels['filteradd'] = 'Dodaj pravilo';
-$labels['filterdel'] = 'Izbriši pravilo';
-$labels['moveup'] = 'Pomakni se više';
-$labels['movedown'] = 'Pomakni se niže';
-$labels['filterallof'] = 'kjer se ujema z vsemi nevedenimi pravili';
-$labels['filteranyof'] = 'kjer se ujema vsaj z enim od navedenih pravil';
-$labels['filterany'] = 'vsa sporočila';
-$labels['filtercontains'] = 'vsebuje';
-$labels['filternotcontains'] = 'ne vsebuje';
-$labels['filteris'] = 'je enako';
-$labels['filterisnot'] = 'ni enako';
-$labels['filterexists'] = 'obstaja';
-$labels['filternotexists'] = 'ne obstaja';
-$labels['filterunder'] = 'pod';
-$labels['filterover'] = 'nad';
-$labels['addrule'] = 'Dodaj pravilo';
-$labels['delrule'] = 'Izbriši pravilo';
-$labels['messagemoveto'] = 'Premakni sporočilo v';
-$labels['messageredirect'] = 'Preusmeri sporočilo v';
-$labels['messagereply'] = 'Odgovori s sporočilom';
-$labels['messagedelete'] = 'Izbriši sporočilo';
-$labels['messagediscard'] = 'Zavrži s sporočilom';
-$labels['messagesrules'] = 'Za prihajajočo pošto:';
-$labels['messagesactions'] = '...izvrši naslednje operacije:';
-$labels['add'] = 'Dodaj';
-$labels['del'] = 'Izbriši';
-$labels['sender'] = 'Pošiljatelj';
-$labels['recipient'] = 'Prejemnik';
-$labels['vacationaddresses'] = 'Dodaten seznam naslovov prejemnikov (ločenih z vejico):';
-$labels['vacationdays'] = 'Kako pogosto naj bodo sporočila poslana (v dnevih):';
-$labels['vacationreason'] = 'Vsebina sporočila (vzrok za odsotnost):';
-$labels['rulestop'] = 'Prekini s preverjanjem sporočil';
-
-$messages = array();
-$messages['filterunknownerror'] = 'Prišlo je do neznane napake.';
-$messages['filterconnerror'] = 'Povezave s strežnikom (managesieve) ni bilo mogoče vzpostaviti';
-$messages['filterdeleteerror'] = 'Sporočilnega pravila ni bilo mogoče izbrisati. Prišlo je do napake na strežniku.';
-$messages['filterdeleted'] = 'Sporočilo pravilo je bilo uspešno izbrisano.';
-$messages['filterconfirmdelete'] = 'Ste prepričani, da želite izbrisati izbrano sporočilo pravilo?';
-$messages['filtersaved'] = 'Sporočilno pravilo je bilo uspešno shranjeno';
-$messages['filtersaveerror'] = 'Sporočilno pravilo ni bilo shranjeno. Prišlo je do napake na strežniku.';
-$messages['ruledeleteconfirm'] = 'Ste prepričani, da želite izbrisati izbrano sporočilno pravilo?';
-$messages['actiondeleteconfirm'] = 'Ste prepričani, da želite izbrisati izbrano operacijo?';
-$messages['forbiddenchars'] = 'V polju so neveljavni znaki';
-$messages['cannotbeempty'] = 'Polje ne sme biti prazno';
-
-?>

Added: trunk/roundcubemail/plugins/managesieve/localization/sl_SI.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/plugins/managesieve/localization/sl_SI.inc	            (rev 0)
+++ trunk/roundcubemail/plugins/managesieve/localization/sl_SI.inc	2009-08-20 18:30:29 UTC (rev 2864)
@@ -0,0 +1,53 @@
+<?php
+	
+$labels['filters'] = 'Pravila';
+$labels['managefilters'] = 'Uredi sporočilna pravila';
+$labels['filtername'] = 'Ime pravila';
+$labels['newfilter'] = 'Novo pravilo';
+$labels['filteradd'] = 'Dodaj pravilo';
+$labels['filterdel'] = 'Izbriši pravilo';
+$labels['moveup'] = 'Pomakni se više';
+$labels['movedown'] = 'Pomakni se niže';
+$labels['filterallof'] = 'izpolnjeni morajo biti vsi pogoji';
+$labels['filteranyof'] = 'izpolnjen mora biti vsaj eden od navedenih pogojev';
+$labels['filterany'] = 'pogoj velja za vsa sporočila';
+$labels['filtercontains'] = 'vsebuje';
+$labels['filternotcontains'] = 'ne vsebuje';
+$labels['filteris'] = 'je enak/a';
+$labels['filterisnot'] = 'ni enak/a';
+$labels['filterexists'] = 'obstaja';
+$labels['filternotexists'] = 'ne obstaja';
+$labels['filterunder'] = 'pod';
+$labels['filterover'] = 'nad';
+$labels['addrule'] = 'Dodaj pravilo';
+$labels['delrule'] = 'Izbriši pravilo';
+$labels['messagemoveto'] = 'Premakni sporočilo v';
+$labels['messageredirect'] = 'Preusmeri sporočilo v';
+$labels['messagereply'] = 'Odgovori s sporočilom';
+$labels['messagedelete'] = 'Izbriši sporočilo';
+$labels['messagediscard'] = 'Zavrži s sporočilom';
+$labels['messagesrules'] = 'Določi pravila za dohodno pošto:';
+$labels['messagesactions'] = '...izvrši naslednja dejanja:';
+$labels['add'] = 'Dodaj';
+$labels['del'] = 'Izbriši';
+$labels['sender'] = 'Pošiljatelj';
+$labels['recipient'] = 'Prejemnik';
+$labels['vacationaddresses'] = 'Dodaten seznam naslovov prejemnikov (ločenih z vejico):';
+$labels['vacationdays'] = 'Kako pogosto naj bodo sporočila poslana (v dnevih):';
+$labels['vacationreason'] = 'Vsebina sporočila (vzrok za odsotnost):';
+$labels['rulestop'] = 'Prekini z izvajanjem pravil';
+
+$messages = array();
+$messages['filterunknownerror'] = 'Prišlo je do neznane napake.';
+$messages['filterconnerror'] = 'Povezave s strežnikom (managesieve) ni bilo mogoče vzpostaviti';
+$messages['filterdeleteerror'] = 'Pravila ni bilo mogoče izbrisati. Prišlo je do napake.';
+$messages['filterdeleted'] = 'Pravilo je bilo uspešno izbrisano.';
+$messages['filterconfirmdelete'] = 'Ste prepričani, da želite izbrisati izbrano pravilo?';
+$messages['filtersaved'] = 'Pravilo je bilo uspešno shranjeno';
+$messages['filtersaveerror'] = 'Pravilo ni bilo shranjeno. Prišlo je do napake.';
+$messages['ruledeleteconfirm'] = 'Ste prepričani, da želite izbrisati izbrano pravilo?';
+$messages['actiondeleteconfirm'] = 'Ste prepričani, da želite izbrisati izbrano dejanje?';
+$messages['forbiddenchars'] = 'V polju so neveljavni znaki';
+$messages['cannotbeempty'] = 'Polje ne sme biti prazno';
+
+?>

Deleted: trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/si_SI.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/si_SI.inc	2009-08-19 18:33:26 UTC (rev 2863)
+++ trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/si_SI.inc	2009-08-20 18:30:29 UTC (rev 2864)
@@ -1,18 +0,0 @@
-<?php
-	
-$labels = array();
-$labels['changepasswd'] = 'Spremeni geslo';
-$labels['curpasswd'] = 'Obstoječe geslo:';
-$labels['newpasswd'] = 'Novo geslo:';
-$labels['confpasswd'] = 'Potrdi novo geslo:';
-	
-$messages = array();
-$messages['nopassword'] = 'Vnesite novo geslo.';
-$messages['nocurpassword'] = 'Vnesite obstoječe geslo.';
-$messages['passwordincorrect'] = 'Obstoječe geslo ni veljavno.';
-$messages['passwordinconsistency'] = 'Gesli se ne ujemata, poskusite znova.';
-$messages['crypterror'] = 'Novega gesla ni bilo mogoče shraniti. Prišlo je do napake pri šifriranju.';
-$messages['connecterror'] = 'Novega gesla ni bilo mogoče shraniti. Prišlo je do napake v povezavi.';
-$messages['internalerror'] = 'Novega gesla ni bilo mogoče shraniti.';
-
-?>

Added: trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/sl_SI.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/sl_SI.inc	            (rev 0)
+++ trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/sl_SI.inc	2009-08-20 18:30:29 UTC (rev 2864)
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?php
+	
+$labels = array();
+$labels['changepasswd'] = 'Spremeni geslo';
+$labels['curpasswd'] = 'Obstoječe geslo:';
+$labels['newpasswd'] = 'Novo geslo:';
+$labels['confpasswd'] = 'Potrdi novo geslo:';
+	
+$messages = array();
+$messages['nopassword'] = 'Vnesite novo geslo.';
+$messages['nocurpassword'] = 'Vnesite obstoječe geslo.';
+$messages['passwordincorrect'] = 'Obstoječe geslo ni veljavno.';
+$messages['passwordinconsistency'] = 'Gesli se ne ujemata, poskusite znova.';
+$messages['crypterror'] = 'Novega gesla ni bilo mogoče shraniti. Prišlo je do napake pri šifriranju.';
+$messages['connecterror'] = 'Novega gesla ni bilo mogoče shraniti. Prišlo je do napake v povezavi.';
+$messages['internalerror'] = 'Novega gesla ni bilo mogoče shraniti.';
+
+?>

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/labels.inc	2009-08-19 18:33:26 UTC (rev 2863)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/labels.inc	2009-08-20 18:30:29 UTC (rev 2864)
@@ -11,7 +11,7 @@
 +-----------------------------------------------------------------------+
 | Author: Moshe Leibovitch <moish at mln.co.il>              |
 | Updates: Noor Dawod <noor at comrax.com>                 |
-| Updates: Moshe Leibovitch <moish at mln.co.il> 17062009        |
+| Updates: Moshe Leibovitch <moish at mln.co.il> 19082009        |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 */
 
@@ -248,6 +248,12 @@
 $labels['advancedoptions'] = 'הגדרות נוספות';
 $labels['focusonnewmessage'] = 'מיקוד הסמן על החלון עם ההודעה החדשה';
 $labels['checkallfolders'] = 'בדיקת הודעות חדשות בכל התיקים';
+$labels['displaynext'] = 'מעבר להודעה הבאה לאחר מחיקה או תיוק';
+$labels['mainoptions'] = 'אפשרויות עיקריות';
+$labels['section'] = 'קטע';
+$labels['maintenance'] = 'תחזוקה';
+$labels['newmessage'] = 'הודעה חדשה';
+$labels['listoptions'] = 'אפשרויות רשימה';
 $labels['folder'] = 'תיק';
 $labels['folders'] = 'תיקים';
 $labels['foldername'] = 'שם תיק';

_______________________________________________
http://lists.roundcube.net/mailman/listinfo/svn


More information about the Svn mailing list