[Svn] r3864 - trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Wed Aug 4 11:15:22 CEST 2010


Author: yllar
Date: 2010-08-04 04:15:22 -0500 (Wed, 04 Aug 2010)
New Revision: 3864

Modified:
   trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR/labels.inc
   trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR/messages.inc
Log:
tr_TR update

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR/labels.inc	2010-08-04 08:15:17 UTC (rev 3863)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR/labels.inc	2010-08-04 09:15:22 UTC (rev 3864)
@@ -46,14 +46,14 @@
 $labels['reply-to'] = 'Yanıtlama Adresi';
 $labels['mailboxlist'] = 'Klasörler';
 $labels['messagesfromto'] = 'Postalar: $from - $to , Toplam: $count';
+$labels['threadsfromto'] = 'Dizilmler: $from - $to, Toplam $count';
 $labels['messagenrof'] = 'Posta: $nr / $count';
+$labels['copy'] = 'Kopyala';
+$labels['move'] = 'Taşı';
 $labels['moveto'] = 'Buraya taşı...';
 $labels['download'] = 'İndir';
 $labels['filename'] = 'Dosya Adı';
 $labels['filesize'] = 'Dosya Boyutu';
-$labels['preferhtml'] = 'HTML görüntüle';
-$labels['htmlmessage'] = 'HTML Posta';
-$labels['prettydate'] = 'Tarihi kısaltarak göster';
 $labels['addtoaddressbook'] = 'Adres Defterine Ekle';
 $labels['sun'] = 'Paz';
 $labels['mon'] = 'Pzt';
@@ -121,12 +121,35 @@
 $labels['select'] = 'Seç';
 $labels['all'] = 'Hepsini';
 $labels['none'] = 'Hiçbirini';
+$labels['currpage'] = 'Şimdiki sayfa';
 $labels['unread'] = 'Okunmamışları';
 $labels['flagged'] = 'İşaretlenmişleri';
 $labels['unanswered'] = 'Yanıtlanmamışları';
 $labels['deleted'] = 'Silinmişleri';
 $labels['invert'] = 'Seçimi Tersine Çevir';
 $labels['filter'] = 'Göster';
+$labels['list'] = 'Liste';
+$labels['threads'] = 'Dizilimler';
+$labels['expand-all'] = 'Tümünü genişlet';
+$labels['expand-unread'] = 'Okunmamışları genişlet';
+$labels['collapse-all'] = 'Tümünü daralt';
+$labels['threaded'] = 'Dizilimli';
+$labels['autoexpand_threads'] = 'Dizilimleri aç';
+$labels['do_expand'] = 'tüm dizilimler';
+$labels['expand_only_unread'] = 'sadece okunmamış posta içeren dizilimler';
+$labels['fromto'] = 'Gönderici/Alıcı';
+$labels['flag'] = 'İşaret';
+$labels['attachment'] = 'Eklenti';
+$labels['nonesort'] = 'Yok';
+$labels['sentdate'] = 'Gönderim tarihi';
+$labels['arrival'] = 'Alım tarihi';
+$labels['asc'] = 'artan';
+$labels['desc'] = 'azalan';
+$labels['listcolumns'] = 'Sütunları listele';
+$labels['listsorting'] = 'Sıralama sütunu';
+$labels['listorder'] = 'Sıralama düzeni';
+$labels['listmode'] = 'Liste görünümü';
+$labels['folderactions'] = 'Klasör eylemleri...';
 $labels['compact'] = 'Sıklaştır';
 $labels['empty'] = 'Boşalt';
 $labels['purge'] = 'Sil';
@@ -153,6 +176,7 @@
 $labels['attachments'] = 'Ekler';
 $labels['upload'] = 'Yükle';
 $labels['close'] = 'Kapat';
+$labels['messageoptions'] = 'İleti seçenekleri...';
 $labels['low'] = 'Düşük';
 $labels['lowest'] = 'En Düşük';
 $labels['normal'] = 'Normal';
@@ -179,6 +203,7 @@
 $labels['email'] = 'E-Posta';
 $labels['addcontact'] = 'Adres defterine ekle';
 $labels['editcontact'] = 'Kişiyi düzenle';
+$labels['contacts'] = 'Kişiler';
 $labels['edit'] = 'Düzenle';
 $labels['cancel'] = 'İptal';
 $labels['save'] = 'Kaydet';
@@ -190,10 +215,13 @@
 $labels['print'] = 'Yazdır';
 $labels['export'] = 'Dışa aktar';
 $labels['exportvcards'] = 'vCard olarak dışa aktar';
+$labels['newcontactgroup'] = 'Yeni kişi grubu oluştur';
+$labels['groupactions'] = 'Kişi grupları için eylemler...';
 $labels['previouspage'] = 'Öncekileri göster';
 $labels['firstpage'] = 'İlkini göster';
 $labels['nextpage'] = 'Sonrakileri göster';
 $labels['lastpage'] = 'Sonuncuyu göster';
+$labels['group'] = 'Grup';
 $labels['groups'] = 'Gruplar';
 $labels['personaladrbook'] = 'Adresler';
 $labels['import'] = 'İçe aktar';
@@ -211,6 +239,10 @@
 $labels['newidentity'] = 'Yeni kimlik';
 $labels['newitem'] = 'Yeni öğe';
 $labels['edititem'] = 'Öğe düzenle';
+$labels['preferhtml'] = 'HTML görüntüle';
+$labels['defaultcharset'] = 'Varsayılan Karakter Kümesi';
+$labels['htmlmessage'] = 'HTML Posta';
+$labels['prettydate'] = 'Tarihi kısaltarak göster';
 $labels['setdefault'] = 'Varsayılan olarak ata';
 $labels['autodetect'] = 'Otomatik';
 $labels['language'] = 'Dil';
@@ -234,6 +266,7 @@
 $labels['readwhendeleted'] = 'Silinen postaları okunmuş olarak işaretle';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Postaları silmek yerine silinecek olarak işaretle';
 $labels['skipdeleted'] = 'Silinmiş postaları gösterme';
+$labels['deletealways'] = 'Postaların çöpe taşınmasında sorun çıkarsa, postaları sil';
 $labels['showremoteimages'] = 'Uzaktan yüklenen resimleri göster';
 $labels['fromknownsenders'] = 'bilinen göndericilerden';
 $labels['always'] = 'her zaman';
@@ -242,12 +275,14 @@
 $labels['everynminutes'] = 'her $n dakikada bir';
 $labels['keepalive'] = 'Yeni postaları denetle:';
 $labels['never'] = 'asla';
+$labels['immediately'] = 'hemen';
 $labels['messagesdisplaying'] = 'Posta Görüntüleme';
 $labels['messagescomposition'] = 'Yeni Posta Oluşturma';
 $labels['mimeparamfolding'] = 'Eklenti isimleri';
 $labels['2231folding'] = 'Tam RFC 2231 (Thunderbird)';
 $labels['miscfolding'] = 'RFC 2047/2231 (MS Outlook)';
 $labels['2047folding'] = 'Tam RFC 2047 (diğer)';
+$labels['force7bit'] = '8 bitlik karakterler için MIME kodlaması kullan';
 $labels['advancedoptions'] = 'Gelişmiş seçenekler';
 $labels['focusonnewmessage'] = 'Yeni posta geldiğinde web tarayıcı penceresine odaklan.';
 $labels['checkallfolders'] = 'Tüm klasörlerdeki yeni postaları denetle';
@@ -257,6 +292,20 @@
 $labels['maintenance'] = 'Bakım';
 $labels['newmessage'] = 'Yeni Posta';
 $labels['listoptions'] = 'Liste Seçenekleri';
+$labels['signatureoptions'] = 'İmza Seçenekleri';
+$labels['whenreplying'] = 'Yanıtlarken';
+$labels['replytopposting'] = 'yeni postayı alıntı metninin üstünden başlat';
+$labels['replybottomposting'] = 'yeni postayı alıntı metninden sonra başlat';
+$labels['replyremovesignature'] = 'Yanıtlarken önceki imzaları sil';
+$labels['autoaddsignature'] = 'Otomatik olarak imza ekle';
+$labels['newmessageonly'] = 'sadece yeni postalarda';
+$labels['replyandforwardonly'] = 'sadece yanıtlar ve yönlendirmelerde';
+$labels['replysignaturepos'] = 'Yanıtlarken veya yönlendirirken imzayı yerleştir';
+$labels['belowquote'] = 'alıntının altına';
+$labels['abovequote'] = 'alıntının üstüne';
+$labels['insertsignature'] = 'İmza ekle';
+$labels['previewpanemarkread'] = 'Önzilemede görünen postaları okunmuş işaretle';
+$labels['afternseconds'] = '$n saniye sonra';
 $labels['folder'] = 'Klasör';
 $labels['folders'] = 'Klasörler';
 $labels['foldername'] = 'Klasör ismi';
@@ -276,5 +325,23 @@
 $labels['KB'] = 'KB';
 $labels['MB'] = 'MB';
 $labels['GB'] = 'GB';
+$labels['unicode'] = 'Unicode';
+$labels['english'] = 'İngilizce ';
+$labels['westerneuropean'] = 'Batı Avrupa';
+$labels['easterneuropean'] = 'Doğu Avrupa';
+$labels['southeasterneuropean'] = 'Güneydoğu Avrupa';
+$labels['baltic'] = 'Baltık';
+$labels['cyrillic'] = 'Kiril';
+$labels['arabic'] = 'Arapça';
+$labels['greek'] = 'Yunanca';
+$labels['hebrew'] = 'İbranice';
+$labels['turkish'] = 'Türkçe';
+$labels['nordic'] = 'İskandinav';
+$labels['thai'] = 'Tay Dili';
+$labels['celtic'] = 'Keltik';
+$labels['vietnamese'] = 'Vietnamca';
+$labels['japanese'] = 'Japonca';
+$labels['korean'] = 'Korece';
+$labels['chinese'] = 'Çince';
 
 ?>

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR/messages.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR/messages.inc	2010-08-04 08:15:17 UTC (rev 3863)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/tr_TR/messages.inc	2010-08-04 09:15:22 UTC (rev 3864)
@@ -48,6 +48,7 @@
 $messages['errorsavingsent'] = 'Gönderilen postayı kaydederken hata oluştu';
 $messages['errorsaving'] = 'Kaydederken bir hata oluştu';
 $messages['errormoving'] = 'Posta taşınamadı';
+$messages['errorcopying'] = 'Posta kopyalanamadı';
 $messages['errordeleting'] = 'Posta silinemedi';
 $messages['errormarking'] = 'Posta işaretlenemedi';
 $messages['deletecontactconfirm'] = 'Seçili kişileri silmek istediğinizden emin misiniz?';
@@ -87,6 +88,7 @@
 $messages['sourceisreadonly'] = 'Adres kaynağı salt okunur durumda';
 $messages['errorsavingcontact'] = 'Kişinin adresi kaydedilemedi';
 $messages['movingmessage'] = 'Posta taşınıyor...';
+$messages['copyingmessage'] = 'Posta kopyalanıyor...';
 $messages['receiptsent'] = 'Okundu onayı gönderildi';
 $messages['errorsendingreceipt'] = 'Okundu onayı gönderilemedi';
 $messages['nodeletelastidentity'] = 'Son kimliğiniz olduğu için bu kimliği silemezsiniz';
@@ -94,6 +96,8 @@
 $messages['forbiddencharacter'] = 'Klasör ismi yasaklanmış bir karakter içeriyor';
 $messages['selectimportfile'] = 'Lütfen yüklenecek dosyayı seçin';
 $messages['addresswriterror'] = 'Seçili adres defterine yazılamaz';
+$messages['contactaddedtogroup'] = 'Kişiler bu gruba eklendi';
+$messages['contactremovedfromgroup'] = 'Kişiler bu gruptan çıkarıldı';
 $messages['importwait'] = 'Aktarılıyor, lütfen bekleyin...';
 $messages['importerror'] = 'İçe aktarma başarısız! Yüklenen dosya geçerli bir vCard dosyası değil';
 $messages['importconfirm'] = '<b>$inserted kişi başarıyla aktarıldı, halihazırda var olan $skipped kişi atlandı</b>:<p><em>$names</em></p>';
@@ -108,5 +112,8 @@
 $messages['smtprecipientserror'] = 'SMTP Hatası: Posta alıcılarının listesi ayrıştırılamadı';
 $messages['smtperror'] = 'SMTP Hatası: $msg';
 $messages['emailformaterror'] = 'Hatalı e-posta adresi: $email';
+$messages['toomanyrecipients'] = 'Çok fazla alıcı. En fazla $max alıcı girebilirsiniz.';
+$messages['maxgroupmembersreached'] = 'Grup üyelerinin sayısı $max sınırını aşıyor.';
+$messages['internalerror'] = 'Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.';
 
 ?>

_______________________________________________
http://lists.roundcube.net/mailman/listinfo/svn


More information about the Svn mailing list