[Svn] r3696 - trunk/plugins/managesieve/localization

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Wed Jun 2 09:45:26 CEST 2010


Author: alec
Date: 2010-06-02 02:45:26 -0500 (Wed, 02 Jun 2010)
New Revision: 3696

Modified:
   trunk/plugins/managesieve/localization/uk_UA.inc
Log:
- uk_UA update


Modified: trunk/plugins/managesieve/localization/uk_UA.inc
===================================================================
--- trunk/plugins/managesieve/localization/uk_UA.inc	2010-06-02 07:16:15 UTC (rev 3695)
+++ trunk/plugins/managesieve/localization/uk_UA.inc	2010-06-02 07:45:26 UTC (rev 3696)
@@ -9,8 +9,8 @@
 $labels['filterdel'] = 'Видалити фільтр';
 $labels['moveup'] = 'Пересунути вгору';
 $labels['movedown'] = 'Пересунути вниз';
-$labels['filterallof'] = 'задовольняє усім наступним';
-$labels['filteranyof'] = 'задовольняє будь-якому з наступного';
+$labels['filterallof'] = 'задовольняє усім наступним умовам';
+$labels['filteranyof'] = 'задовольняє будь-якій з умов';
 $labels['filterany'] = 'всі повідомлення';
 $labels['filtercontains'] = 'містить';
 $labels['filternotcontains'] = 'не містить';
@@ -18,13 +18,13 @@
 $labels['filterisnot'] = 'не ідентичний до';
 $labels['filterexists'] = 'існує';
 $labels['filternotexists'] = 'не існує';
-$labels['filterunder'] = 'під';
-$labels['filterover'] = 'над';
+$labels['filterunder'] = 'менше, ніж';
+$labels['filterover'] = 'більше, ніж';
 $labels['addrule'] = 'Додати правило';
 $labels['delrule'] = 'Видалити правило';
 $labels['messagemoveto'] = 'Пересунути повідомлення до';
 $labels['messageredirect'] = 'Перенаправити повідомлення до';
-$labels['messagereply'] = 'Відповісти з повідомленням';
+$labels['messagereply'] = 'Автовідповідач';
 $labels['messagedelete'] = 'Видалити повідомлення';
 $labels['messagediscard'] = 'Відхилити з повідомленням';
 $labels['messagesrules'] = 'Для вхідної пошти';
@@ -34,21 +34,43 @@
 $labels['sender'] = 'Відправник';
 $labels['recipient'] = 'Отримувач';
 $labels['vacationaddresses'] = 'Додатковий список адрес отримувачів (розділених комою)';
-$labels['vacationdays'] = 'Частота надсилання повідомлень (у днях):';
-$labels['vacationreason'] = 'Тіло повідомлення (причина):';
+$labels['vacationdays'] = 'Як часто повторювати (у днях):';
+$labels['vacationreason'] = 'Текст повідомлення:';
 $labels['rulestop'] = 'Зупинити перевірку правил';
+$labels['filterset'] = 'Набір фільтрів';
+$labels['filtersetadd'] = 'Додати набір фільтрів';
+$labels['filtersetdel'] = 'Видалити поточний набір';
+$labels['filtersetact'] = 'Активувати поточний набір';
+$labels['filtersetget'] = 'Зберегти набір у текстовому форматі';
+$labels['filterdef'] = 'Параметри фільтру';
+$labels['filtersetname'] = 'Назва набору фільтрів';
+$labels['newfilterset'] = 'Новий набір фільтрів';
+$labels['active'] = 'активний';
+$labels['none'] = 'нічого';
+$labels['fromset'] = 'з набору';
+$labels['fromfile'] = 'з файлу';
+$labels['filterdisabled'] = 'Фільтр вимкнено';
 
 $messages = array();
-$messages['filterunknownerror'] = 'Невідома помилка сервера.';
-$messages['filterconnerror'] = 'Неможливо з\'єднатися з сервером.';
-$messages['filterdeleteerror'] = 'Неможливо видалити фільтр. Помилка сервера.';
-$messages['filterdeleted'] = 'Фільтр успішно видалено.';
-$messages['filterdeleteconfirm'] = 'Ви дійсно хочете видалити вибраний фільтр?';
-$messages['filtersaved'] = 'Фільтр успішно збережено.';
-$messages['filtersaveerror'] = 'Неможливо зберегти фільтр. Помилка сервера.';
-$messages['ruledeleteconfirm'] = 'Ви дійсно хочете видалити вибране правило?';
-$messages['actiondeleteconfirm'] = 'Ви дійсно хочете видалити вибрану дію?';
-$messages['forbiddenchars'] = 'Введено заборонений символ.';
-$messages['cannotbeempty'] = 'Поле не може бути пустим.';
+$messages['filterunknownerror'] = 'Невідома помилка сервера';
+$messages['filterconnerror'] = 'Неможливо з\'єднатися з сервером';
+$messages['filterdeleteerror'] = 'Неможливо видалити фільтр. Помилка сервера';
+$messages['filterdeleted'] = 'Фільтр успішно видалено';
+$messages['filtersaved'] = 'Фільтр успішно збережено';
+$messages['filtersaveerror'] = 'Неможливо зберегти фільтр. Помилка сервера';
+$messages['filterdeleteconfirm'] = 'Ви дійсно хочете видалити обраний фільтр?';
+$messages['ruledeleteconfirm'] = 'Ви дійсно хочете видалити обране правило?';
+$messages['actiondeleteconfirm'] = 'Ви дійсно хочете видалити обрану дію?';
+$messages['forbiddenchars'] = 'Введено заборонений символ';
+$messages['cannotbeempty'] = 'Поле не може бути пустим';
+$messages['setactivateerror'] = 'Неможливо активувати обраний набір. Помилка сервера';
+$messages['setdeleteerror'] = 'Неможливо видалити обраний набір. Помилка сервера';
+$messages['setactivated'] = 'Набір фільтрів активовано успішно';
+$messages['setdeleted'] = 'Набір фільтрів видалено успішно';
+$messages['setdeleteconfirm'] = 'Ви впевнені, що хочете видалити обраний набір?';
+$messages['setcreateerror'] = 'Не вдалося створити набір. Помилка сервера';
+$messages['setcreated'] = 'Набір фільтрів створено успішно';
+$messages['emptyname'] = 'Не вдалося створити набір. Введіть назву набору';
+$messages['nametoolong'] = 'Не в