[Svn] r3770 - in trunk/roundcubemail/program/localization: . az_AZ ca_ES cs_CZ cy_GB en_GB et_EE he_IL sk_SK sl_SI sv_SE zh_CN

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Sat Jun 19 14:46:51 CEST 2010


Author: yllar
Date: 2010-06-19 07:46:51 -0500 (Sat, 19 Jun 2010)
New Revision: 3770

Modified:
  trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ca_ES/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/cs_CZ/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/cy_GB/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/en_GB/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/en_GB/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/et_EE/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/index.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sk_SK/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sl_SI/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sl_SI/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sv_SE/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/zh_CN/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/zh_CN/messages.inc
Log:
translations update

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/labels.inc	2010-06-18 21:13:07 UTC (rev 3769)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/labels.inc	2010-06-19 12:46:51 UTC (rev 3770)
@@ -16,42 +16,42 @@
 */
 
 $labels = array();
-$labels['welcome'] = '$product \-a xoş gəldiniz';
-$labels['username'] = 'İstifadəçi Adı';
+$labels['welcome'] = '$product-a xoş gəldiniz!';
+$labels['username'] = 'İstifadəçi adı';
 $labels['password'] = 'Şifrə';
 $labels['server'] = 'Server';
 $labels['login'] = 'Daxil ol';
-$labels['logout'] = 'Çıxış';
-$labels['mail'] = 'E-Poçt';
-$labels['settings'] = 'Şəxsi Nizamlamalar';
-$labels['addressbook'] = 'Ünvan Kitabçası';
+$labels['logout'] = 'Çıx';
+$labels['mail'] = 'Poçt';
+$labels['settings'] = 'Nizamlamalar';
+$labels['addressbook'] = 'Ünvanlar';
 $labels['inbox'] = 'Gələnlər';
 $labels['drafts'] = 'Qaralamalar';
 $labels['sent'] = 'Göndərilənlər';
-$labels['trash'] = 'Zibil qutusu';
-$labels['junk'] = 'Lazımsızlar(spam)';
+$labels['trash'] = 'Səbət';
+$labels['junk'] = 'Spam';
 $labels['subject'] = 'Mövzu';
-$labels['from'] = 'Göndərən';
+$labels['from'] = 'Kimdən';
 $labels['to'] = 'Kimə';
-$labels['cc'] = 'Surət';
-$labels['bcc'] = 'BCC';
-$labels['replyto'] = 'Cavabların Göndəriləcəyi Ünvan';
+$labels['cc'] = 'Nüsxə';
+$labels['bcc'] = 'Gizli';
+$labels['replyto'] = 'Cavabla';
 $labels['date'] = 'Tarix';
 $labels['size'] = 'Ölçü';
-$labels['priority'] = 'Vacib';
-$labels['organization'] = 'Quruluş';
-$labels['reply-to'] = 'Cavabların Göndəriləcəyi Ünvan';
+$labels['priority'] = 'Vaciblik';
+$labels['organization'] = 'Təşkilat';
+$labels['reply-to'] = 'Cavab ünvanı';
 $labels['mailboxlist'] = 'Qovluqlar';
-$labels['messagesfromto'] = '$count Mesajın $from - $to Arasındakı Mesajlar';
-$labels['messagenrof'] = '$count Mesajın $nr .';
-$labels['moveto'] = 'buraya daşı...';
+$labels['messagesfromto'] = '$count mesajdan $from - $to arası mesajlar';
+$labels['threadsfromto'] = 'Müzakirə: $from - $to Toplam: $count';
+$labels['messagenrof'] = 'Məktub: $nr / $count';
+$labels['copy'] = 'Kopyala';
+$labels['move'] = 'Köçür';
+$labels['moveto'] = 'Burada köçür...';
 $labels['download'] = 'Endir';
-$labels['filename'] = 'Fayl Adı';
-$labels['filesize'] = 'Fayl Ölçüsü';
-$labels['preferhtml'] = 'HTML göstərməyi dəstəklə';
-$labels['htmlmessage'] = 'HTML Mesaj';
-$labels['prettydate'] = 'Tarixi qısaltaraq göstər';
-$labels['addtoaddressbook'] = 'Ünvan Kitabçasına Əlavə Et';
+$labels['filename'] = 'Faylın adı';
+$labels['filesize'] = 'Faylın ölçüsü';
+$labels['addtoaddressbook'] = 'Ünvanlara əlavə et';
 $labels['sun'] = 'B';
 $labels['mon'] = 'Be';
 $labels['tue'] = 'Ç';
@@ -62,84 +62,114 @@
 $labels['sunday'] = 'Bazar';
 $labels['monday'] = 'Bazar ertəsi';
 $labels['tuesday'] = 'Çərçənbə';
-$labels['wednesday'] = 'Çərşənbə axşam';
+$labels['wednesday'] = 'Çərşənbə axşamı';
 $labels['thursday'] = 'Cümə';
-$labels['friday'] = 'Cümə axşam';
+$labels['friday'] = 'Cümə axşamı';
 $labels['saturday'] = 'Şənbə';
-$labels['jan'] = 'yan';
-$labels['feb'] = 'fev';
-$labels['mar'] = 'mar';
-$labels['apr'] = 'apr';
-$labels['may'] = 'may';
-$labels['jun'] = 'iyn';
-$labels['jul'] = 'iyl';
-$labels['aug'] = 'avq';
-$labels['sep'] = 'sen';
-$labels['oct'] = 'okt';
-$labels['nov'] = 'noy';
-$labels['dec'] = 'dek';
-$labels['longjan'] = 'yanvar';
-$labels['longfeb'] = 'fevral';
-$labels['longmar'] = 'mart';
-$labels['longapr'] = 'aprel';
-$labels['longmay'] = 'may';
-$labels['longjun'] = 'iyun';
-$labels['longjul'] = 'iyul';
-$labels['longaug'] = 'avqust';
-$labels['longsep'] = 'sentyabr';
-$labels['longoct'] = 'oktyabr';
-$labels['longnov'] = 'noyabr';
-$labels['longdec'] = 'dekabr';
+$labels['jan'] = 'Yan';
+$labels['feb'] = 'Fev';
+$labels['mar'] = 'Mar';
+$labels['apr'] = 'Apr';
+$labels['may'] = 'May';
+$labels['jun'] = 'İyn';
+$labels['jul'] = 'İyl';
+$labels['aug'] = 'Avq';
+$labels['sep'] = 'Sen';
+$labels['oct'] = 'Okt';
+$labels['nov'] = 'Noy';
+$labels['dec'] = 'Dek';
+$labels['longjan'] = 'Yanvar';
+$labels['longfeb'] = 'Fevral';
+$labels['longmar'] = 'Mart';
+$labels['longapr'] = 'Aprel';
+$labels['longmay'] = 'May';
+$labels['longjun'] = 'İyun';
+$labels['longjul'] = 'İyul';
+$labels['longaug'] = 'Avqust';
+$labels['longsep'] = 'Sentyabr';
+$labels['longoct'] = 'Oktyabr';
+$labels['longnov'] = 'Noyabr';
+$labels['longdec'] = 'Dekabr';
 $labels['today'] = 'Bu gün';
-$labels['checkmail'] = 'Yeni məktub olub-olmadığını yoxla';
-$labels['writenewmessage'] = 'Məktub yaz';
-$labels['replytomessage'] = 'Məktuba cavab yaz';
-$labels['replytoallmessage'] = 'Bu məktubun göndərildiyi hər kəsə cavab yaz';
-$labels['forwardmessage'] = 'Məktubu başqa ünvana göndər';
-$labels['deletemessage'] = 'Məktubu sil';
-$labels['movemessagetotrash'] = 'Zibil Qutusuna At';
+$labels['checkmail'] = 'Gələnləri yoxla';
+$labels['writenewmessage'] = 'Yeni məktub';
+$labels['replytomessage'] = 'Göndərənə cavabla';
+$labels['replytoallmessage'] = 'Hamıya cavabla';
+$labels['forwardmessage'] = 'Yönəlt';
+$labels['deletemessage'] = 'Sil';
+$labels['movemessagetotrash'] = 'Məktubu səbətə köçür';
 $labels['printmessage'] = 'Çap et';
 $labels['previousmessage'] = 'Əvvəlki məktubu göstər';
 $labels['previousmessages'] = 'Əvvəlki məktubları göstər';
-$labels['firstmessage'] = 'İlk məktubu göstər';
-$labels['firstmessages'] = 'İlk məktubları göstər';
+$labels['firstmessage'] = 'Birinci məktubu göstər';
+$labels['firstmessages'] = 'Birinci məktubları göstər';
 $labels['nextmessage'] = 'Sonrakı məktubu göstər';
 $labels['nextmessages'] = 'Sonrakı məktubları göstər';
-$labels['lastmessage'] = 'Son məktubu göstər';
-$labels['lastmessages'] = 'Son məktubları göstər';
-$labels['backtolist'] = 'Poçt qutusuna qayıt';
-$labels['viewsource'] = 'Qaynağı göstər';
-$labels['markmessages'] = 'Məktubları qeyd et';
-$labels['markread'] = 'Oxunmuş kimi';
-$labels['markunread'] = 'Oxunmamış kimi';
-$labels['markflagged'] = 'Qeydə alındı';
-$labels['markunflagged'] = 'Qeyddən çıxdı';
-$labels['select'] = 'Seç';
-$labels['all'] = 'Hamısı';
-$labels['none'] = 'Heç biri';
-$labels['unread'] = 'Oxunmamış';
-$labels['flagged'] = 'İşarəli';
-$labels['unanswered'] = 'Cavabsız';
+$labels['lastmessage'] = 'Sonuncu məktubu göstər';
+$labels['lastmessages'] = 'Sonuncu məktubları göstər';
+$labels['backtolist'] = 'Məktublar siyahısına qayıt';
+$labels['viewsource'] = 'Mənbəni göstər';
+$labels['markmessages'] = 'Məktubları işarələ';
+$labels['markread'] = 'Oxunmuş';
+$labels['markunread'] = 'Oxunmamış';
+$labels['markflagged'] = 'Qeyd et';
+$labels['markunflagged'] = 'Qeydi çıxar';
+$labels['messageactions'] = 'Əlavə işlər...';
+$labels['select'] = 'Seçin';
+$labels['all'] = 'Hamısını';
+$labels['none'] = 'Heç birini';
+$labels['currpage'] = 'Hazırki səhifəni';
+$labels['unread'] = 'Oxunmamışları';
+$labels['flagged'] = 'İşarəliləri';
+$labels['unanswered'] = 'Cavabsızları';
+$labels['deleted'] = 'Silinmişləri';
+$labels['invert'] = 'İnvertliləri';
 $labels['filter'] = 'Süzgəc';
-$labels['compact'] = 'Yığcam';
+$labels['list'] = 'Siyahı';
+$labels['threads'] = 'Müzakirələr';
+$labels['expand-all'] = 'Hamısını aç';
+$labels['expand-unread'] = 'Oxunmamışları aç';
+$labels['collapse-all'] = 'Hamısını bük';
+$labels['threaded'] = 'Müzakirə';
+$labels['autoexpand_threads'] = 'Müzakirəni aç';
+$labels['do_expand'] = 'bütün müzakirələr';
+$labels['expand_only_unread'] = 'yalnız oxunmamış məktublarla';
+$labels['fromto'] = 'Göndərən/Qəbul edən';
+$labels['flag'] = 'Bayrağ';
+$labels['attachment'] = 'Əlavə';
+$labels['nonesort'] = 'Yoxdur';
+$labels['sentdate'] = 'Göndərilmə tarixi';
+$labels['arrival'] = 'Çatdırılma tarixi';
+$labels['asc'] = 'Çoxalan';
+$labels['desc'] = 'Azalan';
+$labels['listcolumns'] = 'Sütunlar';
+$labels['listsorting'] = 'Sütunları çeşidlə';
+$labels['listorder'] = 'Çeşidləmə qaydası';
+$labels['listmode'] = 'Görünüş rejimi';
+$labels['folderactions'] = 'Qovluq işləri...';
+$labels['compact'] = 'Sıx';
 $labels['empty'] = 'Boşalt';
-$labels['purge'] = 'Sil';
+$labels['purge'] = 'Təmizlə';
 $labels['quota'] = 'Disk istifadəsi';
-$labels['unknown'] = 'bilinməyən';
+$labels['unknown'] = 'naməlum';
 $labels['unlimited'] = 'limitsiz';
 $labels['quicksearch'] = 'Sürətli axtarış';
 $labels['resetsearch'] = 'Axtarışı yenilə';
+$labels['searchmod'] = 'Axtarış variantları';
+$labels['msgtext'] = 'Bütün məktub';
 $labels['openinextwin'] = 'Yeni pəncərədə aç';
-$labels['compose'] = 'Yeni məktub yaz';
-$labels['savemessage'] = 'Qaralama olaraq məktubu saxla';
-$labels['sendmessage'] = 'Məktubu göndər';
+$labels['emlsave'] = 'Saxla (.eml)';
+$labels['compose'] = 'Məktub yaz';
+$labels['editasnew'] = 'Yeni kimi redaktə et';
+$labels['savemessage'] = 'Qaralama saxla';
+$labels['sendmessage'] = 'İndi göndər';
 $labels['addattachment'] = 'Fayl əlavə et';
-$labels['charset'] = 'Xarakter seti';
-$labels['editortype'] = 'Düzənləyici tipi';
-$labels['returnreceipt'] = 'Return receipt';
-$labels['checkspelling'] = 'Qrammatika alətini aktiv et';
-$labels['resumeediting'] = 'Redaktə etməyə davam et';
-$labels['revertto'] = 'Revert to';
+$labels['charset'] = 'Kodlaşdırma';
+$labels['editortype'] = 'Redaktor';
+$labels['returnreceipt'] = 'Cavab sorğusu';
+$labels['checkspelling'] = 'Orfoqrafiyanı yoxla';
+$labels['resumeediting'] = 'Redaktəni davam et';
+$labels['revertto'] = 'Dəyişiklikləri ləğv et';
 $labels['attachments'] = 'Əlavələr';
 $labels['upload'] = 'Yüklə';
 $labels['close'] = 'Bağla';
@@ -148,117 +178,165 @@
 $labels['normal'] = 'Normal';
 $labels['high'] = 'Yüksək';
 $labels['highest'] = 'Çox yüksək';
-$labels['nosubject'] = '(Mövzu Yoxdur)';
-$labels['showimages'] = 'Qrafikləri göstər';
-$labels['alwaysshow'] = 'Həmişə göstər';
+$labels['nosubject'] = '(mövzu yoxdur)';
+$labels['showimages'] = 'Şəkilləri göstər';
+$labels['alwaysshow'] = '$sender-dən olan məktublarda həmişə şəkilləri göstər';
 $labels['htmltoggle'] = 'HTML';
-$labels['plaintoggle'] = 'Düz metn';
-$labels['savesentmessagein'] = 'Göndərilmiş məktubu saxla...';
-$labels['dontsave'] = 'Saxlama';
-$labels['maxuploadsize'] = 'Maksimal hədd $size qədərdir';
-$labels['addcc'] = 'CC əlavə et';
-$labels['addbcc'] = 'BCC əlavə et';
-$labels['addreplyto'] = 'Reply-To əlavə et';
-$labels['mdnrequest'] = 'Məktubu göndərən məktubu oxuduğunuzu bilmək istəyir. Bu barədə ona məlumat verilsin?';
-$labels['receiptread'] = 'Return Receipt';
-$labels['yourmessage'] = 'Bu sizin məktubunuz üçün Return Receipt-dir';
-$labels['receiptnote'] = 'Bu receipt yalnız təsdiq edir ki, məlumat alanın kompüterində göstərildi. Heç bir zəmanət yoxdur - hansı ki, alan oxumuşdur və ya məlumatın içindəkilərini başa düşmüşdür.';
-$labels['name'] = 'Adı göstər';
-$labels['firstname'] = 'Ad';
-$labels['surname'] = 'Soyad';
+$labels['plaintoggle'] = 'Mətn';
+$labels['savesentmessagein'] = 'Məktubu saxla...';
+$