[Svn] r3350 - trunk/roundcubemail/plugins/password/localization

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Thu Mar 11 11:13:54 CET 2010


Author: alec
Date: 2010-03-11 04:13:54 -0600 (Thu, 11 Mar 2010)
New Revision: 3350

Added:
  trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/lv_LV.inc
Log:
- Password: lv_LV localization added


Added: trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/lv_LV.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/lv_LV.inc	            (rev 0)
+++ trunk/roundcubemail/plugins/password/localization/lv_LV.inc	2010-03-11 10:13:54 UTC (rev 3350)
@@ -0,0 +1,20 @@
+<?php
+
+$labels = array();
+$labels['changepasswd'] = 'Nomainīt paroli';
+$labels['curpasswd'] = 'Pašreizējā parole:';
+$labels['newpasswd'] = 'Jaunā parole:';
+$labels['confpasswd'] = 'Vēlreiz jauno paroli:';
+
+$messages = array();
+$messages['nopassword'] = 'Lūdzu, ievadiet jauno paroli.';
+$messages['nocurpassword'] = 'Lūdzu, ievadiet pašreizējo paroli.';
+$messages['passwordincorrect'] = 'Pašreizējā parole nepareiza.';
+$messages['passwordinconsistency'] = 'Paroles nesakrīt. Lūdzu, ievadiet vēlreiz.';
+$messages['crypterror'] = 'Nevarēja saglabāt jauno paroli. Trūkst kriptēšanas funkcija.';
+$messages['connecterror'] = 'Nevarēja saglabāt jauno paroli. Savienojuma kļūda.';
+$messages['internalerror'] = 'Nevarēja saglabāt jauno paroli.';
+$messages['passwordshort'] = 'Jaunajai parolei jābūt vismaz $length simbola garai.';
+$messages['passwordweak'] = 'Jaunajai parolei jāsatur vismaz viens cipars un punktuācijas simbols.';
+
+?>

_______________________________________________
http://lists.roundcube.net/mailman/listinfo/svn


More information about the Svn mailing list