[Svn] r4171 - in trunk/roundcubemail/program/localization: bg_BG de_DE he_IL it_IT ja_JP nl_NL pt_PT ru_RU sl_SI sv_SE uk_UA

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Wed Nov 3 14:04:23 CET 2010


Author: yllar
Date: 2010-11-03 08:04:23 -0500 (Wed, 03 Nov 2010)
New Revision: 4171

Modified:
  trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/de_DE/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/it_IT/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/it_IT/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ja_JP/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/nl_NL/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/nl_NL/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/pt_PT/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/pt_PT/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ru_RU/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ru_RU/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sl_SI/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sl_SI/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sv_SE/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sv_SE/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/uk_UA/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/uk_UA/messages.inc
Log:
updated some translations

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc	2010-11-03 08:29:27 UTC (rev 4170)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc	2010-11-03 13:04:23 UTC (rev 4171)
@@ -39,21 +39,26 @@
 $labels['cc'] = 'Копие до';
 $labels['bcc'] = 'Скрито копие до';
 $labels['replyto'] = 'Отговор до';
+$labels['mailreplyto'] = 'Отговор към';
+$labels['mailfollowupto'] = 'Препращане към';
 $labels['date'] = 'Дата';
 $labels['size'] = 'Размер';
 $labels['priority'] = 'Приоритет';
 $labels['organization'] = 'Организация';
+$labels['readstatus'] = 'Статут (прочетено/непрочетено)';
 $labels['reply-to'] = 'Отговор до';
+$labels['mailreply-to'] = 'Отговор към';
+$labels['mailfollowup-to'] = 'Препращане към';
 $labels['mailboxlist'] = 'Папки';
 $labels['messagesfromto'] = 'Съобщения $from до $to от $count';
+$labels['threadsfromto'] = 'Съобщения $from до $to от $count';
 $labels['messagenrof'] = 'Съобщение $nr от $count';
+$labels['copy'] = 'Копиране';
+$labels['move'] = 'Преместване';
 $labels['moveto'] = 'Премести в...';
 $labels['download'] = 'Изтегли';
 $labels['filename'] = 'Име на файла';
 $labels['filesize'] = 'Размер на файла';
-$labels['preferhtml'] = 'Показвай първо HTML версия';
-$labels['htmlmessage'] = 'HTML съобщение';
-$labels['prettydate'] = 'Кратки дати';
 $labels['addtoaddressbook'] = 'Добави в адресната книга';
 $labels['sun'] = 'Нед';
 $labels['mon'] = 'Пон';
@@ -98,6 +103,8 @@
 $labels['writenewmessage'] = 'Създай ново писмо';
 $labels['replytomessage'] = 'Отговори на писмото';
 $labels['replytoallmessage'] = 'Отговор до изпращача и всички получатели';
+$labels['replyall'] = 'Отговор на всички';
+$labels['replylist'] = 'Списък за отговор';
 $labels['forwardmessage'] = 'Препрати писмото';
 $labels['deletemessage'] = 'Изтрий писмото';
 $labels['movemessagetotrash'] = 'Премести писмото в кошчето';
@@ -121,12 +128,35 @@
 $labels['select'] = 'Избери';
 $labels['all'] = 'Всички';
 $labels['none'] = 'Нищо';
+$labels['currpage'] = 'Страница';
 $labels['unread'] = 'Нови';
 $labels['flagged'] = 'Отбелязано';
 $labels['unanswered'] = 'Неотговорено';
 $labels['deleted'] = 'Изтрито';
 $labels['invert'] = 'Инвертирай';
 $labels['filter'] = 'Филтър';
+$labels['list'] = 'Списък';
+$labels['threads'] = 'Съобщения';
+$labels['expand-all'] = 'Отваряне на всички';
+$labels['expand-unread'] = 'Отваряне на непрочетени';
+$labels['collapse-all'] = 'Затваряне на всички';
+$labels['threaded'] = 'Съобщения с отговори';
+$labels['autoexpand_threads'] = 'Отваряне на съобщения и отговори';
+$labels['do_expand'] = 'всички отговори';
+$labels['expand_only_unread'] = 'само с непрочетени съобщения';
+$labels['fromto'] = 'Изпращащ/Получаващ';
+$labels['flag'] = 'Флаг';
+$labels['attachment'] = 'Прикачен файл';
+$labels['nonesort'] = 'Никакъв';
+$labels['sentdate'] = 'Дата на изпращане';
+$labels['arrival'] = 'Дата на пристигане';
+$labels['asc'] = 'възходящ';
+$labels['desc'] = 'низходящ';
+$labels['listcolumns'] = 'Колони за списък';
+$labels['listsorting'] = 'Колона за сортиране';
+$labels['listorder'] = 'Режим на сортиране';
+$labels['listmode'] = 'Кратък списък';
+$labels['folderactions'] = 'Десйтвия за папки...';
 $labels['compact'] = 'Свий';
 $labels['empty'] = 'Изпразни';
 $labels['purge'] = 'Изчисти';
@@ -147,12 +177,15 @@
 $labels['charset'] = 'Кодировка';
 $labels['editortype'] = 'Вид редактор';
 $labels['returnreceipt'] = 'Обратна разписка';
+$labels['dsn'] = 'Информиране при доставка';
+$labels['editidents'] = 'Редактиране на самоличности';
 $labels['checkspelling'] = 'Провери правописа';
 $labels['resumeediting'] = 'Продължи черновата';
 $labels['revertto'] = 'Върни се към';
 $labels['attachments'] = 'Прикачени файлове';
 $labels['upload'] = 'Качи';
 $labels['close'] = 'Затвори';
+$labels['messageoptions'] = 'Настройки на съобщения...';
 $labels['low'] = 'Нисък';
 $labels['lowest'] = 'Най-нисък';
 $labels['normal'] = 'Нормален';
@@ -169,6 +202,8 @@
 $labels['addcc'] = 'Копие до';
 $labels['addbcc'] = 'Скрито копие до';
 $labels['addreplyto'] = 'Отговор на';
+$labels['addmailreplyto'] = 'Добавяне на отговор към';
+$labels['addmailfollowupto'] = 'Добавяне на препращане към';
 $labels['mdnrequest'] = 'Подателят на писмото е пожелал да бъде уведомен, че сте го прочели. Желаете ли да изпратите обратна разписка?';
 $labels['receiptread'] = 'Обратна разписка (прочетено)';
 $labels['yourmessage'] = 'Това е обратна разписка за писмото Ви';
@@ -179,6 +214,8 @@
 $labels['email'] = 'E-Mail';
 $labels['addcontact'] = 'Добави';
 $labels['editcontact'] = 'Редактирай';
+$labels['contacts'] = 'Контакти';
+$labels['contactproperties'] = 'Свойства на контакт';
 $labels['edit'] = 'Редактирай';
 $labels['cancel'] = 'Отказ';
 $labels['save'] = 'Запиши';
@@ -190,10 +227,13 @@
 $labels['print'] = 'Разпечатай';
 $labels['export'] = 'Изнасяне';
 $labels['exportvcards'] = 'Изнасяне във vCard формат';
+$labels['newcontactgroup'] = 'Създаване на нова груп