[Svn] r4050 - in branches/release-0.4.1/program/localization: ca_ES cs_CZ cy_GB de_DE en_GB fr_FR he_IL lt_LT nl_NL pt_PT ru_RU sk_SK sl_SI zh_TW

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Wed Oct 6 10:43:32 CEST 2010


Author: thomasb
Date: 2010-10-06 03:43:32 -0500 (Wed, 06 Oct 2010)
New Revision: 4050

Modified:
  branches/release-0.4.1/program/localization/ca_ES/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/cs_CZ/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/cy_GB/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/de_DE/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/en_GB/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/fr_FR/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/he_IL/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/lt_LT/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/lt_LT/messages.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/nl_NL/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/pt_PT/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/ru_RU/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/sk_SK/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/sl_SI/labels.inc
  branches/release-0.4.1/program/localization/zh_TW/labels.inc
Log:
Copy localization updates for 0.4.2 release

Modified: branches/release-0.4.1/program/localization/ca_ES/labels.inc
===================================================================
--- branches/release-0.4.1/program/localization/ca_ES/labels.inc	2010-10-06 08:42:31 UTC (rev 4049)
+++ branches/release-0.4.1/program/localization/ca_ES/labels.inc	2010-10-06 08:43:32 UTC (rev 4050)
@@ -12,7 +12,7 @@
 +-----------------------------------------------------------------------+
 | Author: Miguel Canteras i Cañizares <miguel at canteras.org>       |
 |     Simo <sim6 at graciasensefils.net>                |
-|     Jordi Sanfeliu <jordi at fibranet.cat>              |     
+|     Jordi Sanfeliu <jordi at fibranet.cat>              |
 +-----------------------------------------------------------------------+
 
 @version $Id$
@@ -171,12 +171,14 @@
 $labels['charset'] = 'Codificació de caràcters';
 $labels['editortype'] = 'Tipus d\'editor';
 $labels['returnreceipt'] = 'Confirmació de recepció';
+$labels['editidents'] = 'Editar identitats';
 $labels['checkspelling'] = 'Comprova l\'ortografia';
 $labels['resumeediting'] = 'Continua l\'edició';
 $labels['revertto'] = 'Torna a';
 $labels['attachments'] = 'Adjunts';
 $labels['upload'] = 'Afegeix';
 $labels['close'] = 'Cancel·la';
+$labels['messageoptions'] = 'Opcions de missatge...';
 $labels['low'] = 'Baixa';
 $labels['lowest'] = 'Molt baixa';
 $labels['normal'] = 'Normal';
@@ -203,6 +205,7 @@
 $labels['email'] = 'E-Mail';
 $labels['addcontact'] = 'Afegeix nou contacte';
 $labels['editcontact'] = 'Edita contacte';
+$labels['contacts'] = 'Contactes';
 $labels['edit'] = 'Edita';
 $labels['cancel'] = 'Cancel·la';
 $labels['save'] = 'Desa';
@@ -261,6 +264,7 @@
 $labels['mdnrequests'] = 'Notificacions de recepció';
 $labels['askuser'] = 'Pregunta-ho a l\'usuari';
 $labels['autosend'] = 'Envia-les automàticament';
+$labels['autosendknown'] = 'Envia-les automàticament només als meus contactes';
 $labels['ignore'] = 'Ignora-les';
 $labels['readwhendeleted'] = 'Marca el missatge com a llegit quan se suprimeixi';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Afegeix marca d\'esborrat en comptes d\'esborrar-lo';
@@ -305,6 +309,7 @@
 $labels['insertsignature'] = 'Inserta signatura';
 $labels['previewpanemarkread'] = 'Marca missatges previsualitzats com a llegits';
 $labels['afternseconds'] = 'després de $n segons';
+$labels['reqmdn'] = 'Demana sempre la confirmació de recepció';
 $labels['folder'] = 'Carpeta';
 $labels['folders'] = 'Carpetes';
 $labels['foldername'] = 'Nom de carpeta';

Modified: branches/release-0.4.1/program/localization/cs_CZ/labels.inc
===================================================================
--- branches/release-0.4.1/program/localization/cs_CZ/labels.inc	2010-10-06 08:42:31 UTC (rev 4049)
+++ branches/release-0.4.1/program/localization/cs_CZ/labels.inc	2010-10-06 08:43:32 UTC (rev 4050)
@@ -173,6 +173,7 @@
 $labels['charset'] = 'Znaková sada';
 $labels['editortype'] = 'Typ editoru zpráv';
 $labels['returnreceipt'] = 'Doručenka';
+$labels['editidents'] = 'Editovat identity';
 $labels['checkspelling'] = 'Zkontrolovat pravopis';
 $labels['resumeediting'] = 'Pokračovat v úpravách';
 $labels['revertto'] = 'Přejít na';
@@ -264,7 +265,8 @@
 $labels['mailboxview'] = 'Zobrazení schránky';
 $labels['mdnrequests'] = 'Oznámení o doručení';
 $labels['askuser'] = 'zeptat se';
-$labels['autosend'] = 'poslat automaticky';
+$labels['autosend'] = 'poslat potvrzení automaticky';
+$labels['autosendknown'] = 'poslat potvrzení pouze mým kontaktům';
 $labels['ignore'] = 'ignorovat';
 $labels['readwhendeleted'] = 'Při odstranění označit zprávu jako přečtenou';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Zprávu nemazat, pouze označit pro odstranění';
@@ -309,6 +311,7 @@
 $labels['insertsignature'] = 'Vložit podpis';
 $labels['previewpanemarkread'] = 'Označit zobrazené zprávy jako přečtené';
 $labels['afternseconds'] = 'po $n sekundách';
+$labels['reqmdn'] = 'Vždy požadovat doručenku';
 $labels['folder'] = 'Složka';
 $labels['folders'] = 'Složky';
 $labels['foldername'] = 'Jméno složky';

Modified: branches/release-0.4.1/program/localization/cy_GB/labels.inc
===================================================================
--- branches/release-0.4.1/program/localization/cy_GB/labels.inc	2010-10-06 08:42:31 UTC (rev 4049)
+++ branches/release-0.4.1/program/localization/cy_GB/labels.inc	2010-10-06 08:43:32 UTC (rev 4050)
@@ -35,11 +35,15 @@
 $labels['cc'] = 'Copi';
 $labels['bcc'] = 'Bcc';
 $labels['replyto'] = 'Ateb-I';
+$labels['mailreplyto'] = 'Neges-Ateb-I';
+$labels['mailfollowupto'] = 'Neges-Ddilynol-I';
 $labels['date'] = 'Dyddiad';
 $labels['size'] = 'Maint';
 $labels['priority'] = 'Blaenoriaeth';
 $labels['organization'] = 'Enw\'r Sefydliad';
 $labels['reply-to'] = 'Ateb-I';
+$labels['mailreply-to'] = 'Neges-Ateb-I';
+$labels['mailfollowup-to'] = 'Neges-Ddilynol-I';
 $labels['mailboxlist'] = 'Ffolderi';
 $labels['messagesfromto'] = 'Negeseuon $from i $to o $count';
 $labels['threadsfromto'] = 'Edefau $from i $to o $count';
@@ -94,6 +98,8 @@
 $labels['writenewmessage'] = 'Creu neges newydd';
 $labels['replytomessage'] = 'Ymateb i\'r anfonwr';
 $labels['replytoallmessage'] = 'Ymateb i\'r anfonwr a phob derbyniwr';
+$labels['replyall'] = 'Ymateb i bawb';
+$labels['replylist'] = 'Ymateb i\'r rhestr';
 $labels['forwardmessage'] = 'Danfon y neges ymlaen';
 $labels['deletemessage'] = 'Dileu\'r neges';
 $labels['movemessagetotrash'] = 'Symud y neges i\'r sbwriel';
@@ -166,6 +172,7 @@
 $labels['charset'] = 'Set nodiau';
 $labels['editortype'] = 'Math golygydd';
 $labels['returnreceipt'] = 'Cadarnhau derbyn';
+$labels['editidents'] = 'Golygu personoliaethau';
 $labels['checkspelling'] = 'Gwirio sillafu';
 $labels['resumeediting'] = 'Ail-ddechrau golygu';
 $labels['revertto'] = 'Dychwelyd i';
@@ -189,6 +196,8 @@
 $labels['addcc'] = 'Ychwanegu Cc';
 $labels['addbcc'] = 'Ychwanegu Bcc';
 $labels['addreplyto'] = 'Ychwanegu Ateb-I';
+$labels['addmailreplyto'] = 'Ychwanegu Neges-Ateb-I';
+$labels['addmailfollowupto'] = 'Ychwanegu Neges-Ddilynol-I';
 $labels['mdnrequest'] = 'Mae anfonwr y neges hwn wedi gofyn am hysbysiad eich bod wedi darllen y neges. Hoffech chi hysbysu\'r anfonwr?';
 $labels['receiptread'] = 'Cadarnhad Derbyn (darllenwyd)';
 $labels['yourmessage'] = 'Mae hwn yn gadarnhad o dderbyn eich neges';
@@ -258,6 +267,7 @@
 $labels['mdnrequests'] = 'Hysbysiadau anfonwr';
 $labels['askuser'] = 'gofyn i\'r defnyddiwr';
 $labels['autosend'] = 'danfon yn awtomatig';
+$labels['autosendknown'] = 'danfon y derbynneb i fy nghsylltiadau yn unig';
 $labels['ignore'] = 'anwybyddu';
 $labels['readwhendeleted'] = 'Nodi\'r neges fel darllenwyd wrth ddileu';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Fflagio\'r neges i\'w ddileu yn hytrach na dileu yn syth';
@@ -302,6 +312,7 @@
 $labels['insertsignature'] = 'Mewnosod llofnod';
 $labels['previewpanemarkread'] = 'Nodi negeseuon rhagolwg fel darllenwyd';
 $labels['afternseconds'] = 'ar ôl $n eiliad';
+$labels['reqmdn'] = 'Bob amser gofyn am dderbynneb danfon';
 $labels['folder'] = 'Ffolder';
 $labels['folders'] = 'Ffolderi';
 $labels['foldername'] = 'Enw ffolder';

Modified: branches/release-0.4.1/program/localization/de_DE/labels.inc
===================================================================
--- branches/release-0.4.1/program/localization/de_DE/labels.inc	2010-10-06 08:42:31 UTC (rev 4049)
+++ branches/release-0.4.1/program/localization/de_DE/labels.inc	2010-10-06 08:43:32 UTC (rev 4050)
@@ -169,13 +169,14 @@
 $labels['charset'] = 'Zeichensatz';
 $labels['editortype'] = 'Editor Typ';
 $labels['returnreceipt'] = 'Empfangsbestätigung';
+$labels['editidents'] = 'Absender ändern';
 $labels['checkspelling'] = 'Rechtschreibung prüfen';
 $labels['resumeediting'] = 'Bearbeitung fortsetzen';
 $labels['revertto'] = 'Zurück zu';
 $labels['attachments'] = 'Anhänge';
 $labels['upload'] = 'Hochladen';
 $labels['close'] = 'Schließen';
-$labels['messageoptions'] = 'Optionen...';
+$labels['messageoptions'] = 'Optionen...';
 $labels['low'] = 'Niedrig';
 $labels['lowest'] = 'Niedrigste';
 $labels['normal'] = 'Normal';
@@ -200,9 +201,9 @@
 $labels['firstname'] = 'Vorname';
 $labels['surname'] = 'Nachname';
 $labels['email'] = 'E-Mail';
-$labels['contacts'] = 'Kontakte';
 $labels['addcontact'] = 'Kontakt hinzufügen';
 $labels['editcontact'] = 'Kontakt bearbeiten';
+$labels['contacts'] = 'Kontakte';
 $labels['edit'] = 'Bearbeiten';
 $labels['cancel'] = 'Abbrechen';
 $labels['save'] = 'Speichern';
@@ -260,7 +261,8 @@
 $labels['mailboxview'] = 'Mailbox-Ansicht';
 $labels['mdnrequests'] = 'Lesebestätigung senden';
 $labels['askuser'] = 'immer fragen';
-$labels['autosend'] = 'automatisch senden';
+$labels['autosend'] = 'Lesebestätigung automatisch senden';
+$labels['autosendknown'] = 'Lesebestätigung nur an meine Kontakte senden';
 $labels['ignore'] = 'ignorieren';
 $labels['readwhendeleted'] = 'Beim Löschen als gelesen markieren';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Als gelöscht markieren anstatt in den Papierkorb verschieben';
@@ -274,7 +276,7 @@
 $labels['everynminutes'] = '$n Minute(n)';
 $labels['keepalive'] = 'Auf neue Nachrichten prüfen nach';
 $labels['never'] = 'nie';
-$labels['immediately'] = 'sofort';
+$labels['immediately'] = 'sofort';
 $labels['messagesdisplaying'] = 'Nachrichtendarstellung';
 $labels['messagescomposition'] = 'Nachrichtenerstellung';
 $labels['mimeparamfolding'] = 'Namen der Dateianhänge';
@@ -303,8 +305,9 @@
 $labels['belowquote'] = 'unter der Originalnachricht einfügen';
 $labels['abovequote'] = 'über der Originalnachricht einfügen';
 $labels['insertsignature'] = 'Signatur einfügen';
-$labels['previewpanemarkread'] = 'Nachricht in Vorschau als gelesen markieren';
-$labels['afternseconds'] = 'nach $n Sekuden';
+$labels['previewpanemarkread'] = 'Nachricht in Vorschau als gelesen markieren';
+$labels['afternseconds'] = 'nach $n Sekuden';
+$labels['reqmdn'] = 'Immer eine Lesebestätigung anfordern';
 $labels['folder'] = 'Ordner';
 $labels['folders'] = 'Ordner';
 $labels['foldername'] = 'Ordnername';

Modified: branches/release-0.4.1/program/localization/en_GB/labels.inc
===================================================================
--- branches/release-0.4.1/program/localization/en_GB/labels.inc	2010-10-06 08:42:31 UTC (rev 4049)
+++ branches/release-0.4.1/program/localization/en_GB/labels.inc	2010-10-06 08:43:32 UTC (rev 4050)
@@ -169,6 +169,7 @@
 $labels['charset'] = 'Charset';
 $labels['editortype'] = 'Editor type';
 $labels['returnreceipt'] = 'Return receipt';
+$labels['editidents'] = 'Edit identities';
 $labels['checkspelling'] = 'Check spelling';
 $labels['resumeediting'] = 'Resume editing';
 $labels['revertto'] = 'Revert to';
@@ -261,6 +262,7 @@
 $labels['mdnrequests'] = 'Sender notifications';
 $labels['askuser'] = 'ask the user';
 $labels['autosend'] = 'send automatically';
+$labels['autosendknown'] = 'send receipt to my contacts only';
 $labels['ignore'] = 'ignore';
 $labels['readwhendeleted'] = 'Mark the message as read on delete';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Flag the message for deletion instead of delete';
@@ -305,6 +307,7 @@
 $labels['insertsignature'] = 'Insert signature';
 $labels['previewpanemarkread'] = 'Mark previewed messages as read';
 $labels['afternseconds'] = 'after $n seconds';
+$labels['reqmdn'] = 'Always request a return receipt';
 $labels['folder'] = 'Folder';
 $labels['folders'] = 'Folders';
 $labels['foldername'] = 'Folder name';

Modified: branches/release-0.4.1/program/localization/fr_FR/labels.inc
===================================================================
--- branches/release-0.4.1/program/localization/fr_FR/labels.inc	2010-10-06 08:42:31 UTC (rev 4049)
+++ branches/release-0.4.1/program/localization/fr_FR/labels.inc	2010-10-06 08:43:32 UTC (rev 4050)
@@ -171,6 +171,7 @@
 $labels['charset'] = 'Encodage';
 $labels['editortype'] = 'Type d\'éditeur';
 $labels['returnreceipt'] = 'Accusé de réception';
+$labels['editidents'] = 'Modifier les identités';
 $labels['checkspelling'] = 'Vérifier l\'orthographe';
 $labels['resumeediting'] = 'Retourner à l\'édition';
 $labels['revertto'] = 'Revenir à';
@@ -263,6 +264,7 @@
 $labels['mdnrequests'] = 'Notifications à l\'expéditeur';
 $labels['askuser'] = 'demander à l\'utilisateur';
 $labels['autosend'] = 'envoyer automatiquement';
+$labels['autosendknown'] = 'Envoyer un avis de réception uniquement à mes contacts';
 $labels['ignore'] = 'ignorer';
 $labels['readwhendeleted'] = 'Marquer le message comme lu à la suppression';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Mettre le drapeau de suppression au lieu de supprimer';
@@ -307,6 +309,7 @@
 $labels['insertsignature'] = 'Insérer la signature';
 $labels['previewpanemarkread'] = 'Marquer les messages prévisualisés comme lus';
 $labels['afternseconds'] = 'après $n