[Svn] r4012 - in trunk/roundcubemail: . program/localization/en_US program/localization/pl_PL program/steps/mail program/steps/settings

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Wed Sep 29 14:58:23 CEST 2010


Author: alec
Date: 2010-09-29 07:58:23 -0500 (Wed, 29 Sep 2010)
New Revision: 4012

Modified:
  trunk/roundcubemail/CHANGELOG
  trunk/roundcubemail/program/localization/en_US/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/steps/mail/compose.inc
  trunk/roundcubemail/program/steps/settings/func.inc
  trunk/roundcubemail/program/steps/settings/save_prefs.inc
Log:
- Add option to "Return receipt" will be always checked (1486352)


Modified: trunk/roundcubemail/CHANGELOG
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/CHANGELOG	2010-09-29 12:56:10 UTC (rev 4011)
+++ trunk/roundcubemail/CHANGELOG	2010-09-29 12:58:23 UTC (rev 4012)
@@ -5,6 +5,7 @@
 - Add link to identities in compose window (#1486729)
 - Add Internationalized Domain Name (IDNA) support (#1483894)
 - Add option to automatically send read notifications for known senders (1485883)
+- Add option to "Return receipt" will be always checked (1486352)
 
 RELEASE 0.4.1
 -------------

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/en_US/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/en_US/labels.inc	2010-09-29 12:56:10 UTC (rev 4011)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/en_US/labels.inc	2010-09-29 12:58:23 UTC (rev 4012)
@@ -363,6 +363,7 @@
 $labels['insertsignature'] = 'Insert signature';
 $labels['previewpanemarkread'] = 'Mark previewed messages as read';
 $labels['afternseconds'] = 'after $n seconds';
+$labels['reqmdn'] = 'Always request a return receipt';
 
 $labels['folder'] = 'Folder';
 $labels['folders'] = 'Folders';

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL/labels.inc	2010-09-29 12:56:10 UTC (rev 4011)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL/labels.inc	2010-09-29 12:58:23 UTC (rev 4012)
@@ -285,6 +285,7 @@
 $labels['miscfolding'] = 'RFC 2047/2231 (MS Outlook)';
 $labels['2047folding'] = 'RFC 2047 (przestarzałe)';
 $labels['force7bit'] = 'Używaj kodowania MIME dla znaków 8-bitowych';
+$labels['reqmdn'] = 'Zawsze żądaj potwierdzenia odbioru';
 $labels['advancedoptions'] = 'opcje zaawansowane';
 $labels['focusonnewmessage'] = 'Informuj przeglądarkę o nowej wiadomości';
 $labels['checkallfolders'] = 'Sprawdzaj czy nadeszły nowe wiadomości we wszystkich folderach';

Modified: trunk/roundcubemail/program/steps/mail/compose.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/steps/mail/compose.inc	2010-09-29 12:56:10 UTC (rev 4011)
+++ trunk/roundcubemail/program/steps/mail/compose.inc	2010-09-29 12:58:23 UTC (rev 4012)
@@ -1073,7 +1073,7 @@
 
 function rcmail_receipt_checkbox($attrib)
 {
- global $MESSAGE, $compose_mode;
+ global $RCMAIL, $MESSAGE, $compose_mode;
 
  list($form_start, $form_end) = get_form_tags($attrib);
  unset($attrib['form']);
@@ -1085,9 +1085,13 @@
  $attrib['value'] = '1';
  $checkbox = new html_checkbox($attrib);
 
+ if ($MESSAGE && in_array($compose_mode, array(RCUBE_COMPOSE_DRAFT, RCUBE_COMPOSE_EDIT)))
+  $mdn_default = (bool) $MESSAGE->headers->mdn_to;
+ else
+  $mdn_default = $RCMAIL->config->get('mdn_default');
+
  $out = $form_start ? "$form_start\n" : '';
- $out .= $checkbox->show(in_array($compose_mode, array(RCUBE_COMPOSE_DRAFT, RCUBE_COMPOSE_EDIT))
-	&& $MESSAGE->headers->mdn_to ? 1 : 0);
+ $out .= $checkbox->show($mdn_default);
  $out .= $form_end ? "\n$form_end" : '';
 
  return $out;

Modified: trunk/roundcubemail/program/steps/settings/func.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/steps/settings/func.inc	2010-09-29 12:56:10 UTC (rev 4011)
+++ trunk/roundcubemail/program/steps/settings/func.inc	2010-09-29 12:58:23 UTC (rev 4012)
@@ -510,6 +510,16 @@
    );
   }
 
+  if (!isset($no_override['mdn_default'])) {
+   $field_id = 'rcmfd_mdn_default';
+   $input_mdn = new html_checkbox(array('name' => '_mdn_default', 'id' => $field_id, 'value' => 1));
+
+   $blocks['main']['options']['mdn_default'] = array(
+    'title' => html::label($field_id, Q(rcube_label('reqmdn'))),
+    'content' => $input_mdn->show($config['mdn_default']?1:0),
+   );
+  }
+
   if (!isset($no_override['top_posting'])) {
    $field_id = 'rcmfd_top_posting';
    $select_replymode = new html_select(array('name' => '_top_posting', 'id' => $field_id, 'onchange' => "\$('#rcmfd_sig_above').attr('disabled',this.selectedIndex==0)"));

Modified: trunk/roundcubemail/program/steps/settings/save_prefs.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/steps/settings/save_prefs.inc	2010-09-29 12:56:10 UTC (rev 4011)
+++ trunk/roundcubemail/program/steps/settings/save_prefs.inc	2010-09-29 12:58:23 UTC (rev 4012)
@@ -66,6 +66,7 @@
    'draft_autosave'   => isset($_POST['_draft_autosave']) ? intval($_POST['_draft_autosave']) : 0,
    'mime_param_folding' => isset($_POST['_mime_param_folding']) ? intval($_POST['_mime_param_folding']) : 0,
    'force_7bit'     => isset($_POST['_force_7bit']) ? TRUE : FALSE,
+   'mdn_default'    => isset($_POST['_mdn_default']) ? TRUE : FALSE,
    'show_sig'      => isset($_POST['_show_sig']) ? intval($_POST['_show_sig']) : 1,
    'top_posting'    => !empty($_POST['_top_posting']),
    'strip_existing_sig' => isset($_POST['_strip_existing_sig']),

_______________________________________________
http://lists.roundcube.net/mailman/listinfo/svn


More information about the Svn mailing list