[Svn] r4462 - in trunk/roundcubemail/program/localization: az_AZ da_DK de_DE fr_FR he_IL it_IT ja_JP pt_PT ru_RU sk_SK sv_SE

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Fri Jan 28 17:01:03 CET 2011


Author: thomasb
Date: 2011-01-28 10:01:03 -0600 (Fri, 28 Jan 2011)
New Revision: 4462

Modified:
  trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/da_DK/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/da_DK/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/de_DE/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/de_DE/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/fr_FR/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/fr_FR/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/he_IL/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/it_IT/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/it_IT/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ja_JP/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ja_JP/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/pt_PT/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/pt_PT/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ru_RU/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/ru_RU/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sk_SK/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sk_SK/messages.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sv_SE/labels.inc
  trunk/roundcubemail/program/localization/sv_SE/messages.inc
Log:
Updated translations from user submissions

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/labels.inc	2011-01-28 15:19:38 UTC (rev 4461)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/labels.inc	2011-01-28 16:01:03 UTC (rev 4462)
@@ -36,11 +36,12 @@
 $labels['cc'] = 'Nüsxə';
 $labels['bcc'] = 'Gizli';
 $labels['replyto'] = 'Cavabla';
+$labels['followupto'] = 'İzlə';
 $labels['date'] = 'Tarix';
 $labels['size'] = 'Ölçü';
 $labels['priority'] = 'Vaciblik';
 $labels['organization'] = 'Təşkilat';
-$labels['reply-to'] = 'Cavab ünvanı';
+$labels['readstatus'] = 'Statusu oxu';
 $labels['mailboxlist'] = 'Qovluqlar';
 $labels['messagesfromto'] = '$count mesajdan $from - $to arası mesajlar';
 $labels['threadsfromto'] = 'Müzakirə: $from - $to Toplam: $count';
@@ -95,6 +96,8 @@
 $labels['writenewmessage'] = 'Yeni məktub';
 $labels['replytomessage'] = 'Göndərənə cavabla';
 $labels['replytoallmessage'] = 'Hamıya cavabla';
+$labels['replyall'] = 'Hamıya cavab';
+$labels['replylist'] = 'Cavab siyahısı';
 $labels['forwardmessage'] = 'Yönəlt';
 $labels['deletemessage'] = 'Sil';
 $labels['movemessagetotrash'] = 'Məktubu səbətə köçür';
@@ -149,7 +152,6 @@
 $labels['folderactions'] = 'Qovluq işləri...';
 $labels['compact'] = 'Sıx';
 $labels['empty'] = 'Boşalt';
-$labels['purge'] = 'Təmizlə';
 $labels['quota'] = 'Disk istifadəsi';
 $labels['unknown'] = 'naməlum';
 $labels['unlimited'] = 'limitsiz';
@@ -167,6 +169,8 @@
 $labels['charset'] = 'Kodlaşdırma';
 $labels['editortype'] = 'Redaktor';
 $labels['returnreceipt'] = 'Cavab sorğusu';
+$labels['dsn'] = 'Çatdırılma statusu haqda bildiriş';
+$labels['editidents'] = 'İdentifikasiyanı dəyiş';
 $labels['checkspelling'] = 'Orfoqrafiyanı yoxla';
 $labels['resumeediting'] = 'Redaktəni davam et';
 $labels['revertto'] = 'Dəyişiklikləri ləğv et';
@@ -190,6 +194,7 @@
 $labels['addcc'] = 'Kopya əlavə et';
 $labels['addbcc'] = 'Gizli kopya əlavə et';
 $labels['addreplyto'] = 'Yönəltmə əlavə et';
+$labels['addfollowupto'] = '"İzlə" əlavə et';
 $labels['mdnrequest'] = 'Məktubu göndərən onu oxuduğunuz haqda sorğu almaq istəyir. Göndərilsin?';
 $labels['receiptread'] = 'Oxunulma haqda soğru';
 $labels['yourmessage'] = 'Bu məktubunuzun oxunulduğu haqda sorğudur';
@@ -197,14 +202,45 @@
 $labels['name'] = 'Göstərilən ad';
 $labels['firstname'] = 'Adı';
 $labels['surname'] = 'Soyadı';
+$labels['middlename'] = 'Orta adı';
+$labels['nameprefix'] = 'Prefiks';
+$labels['namesuffix'] = 'Suffiks';
+$labels['nickname'] = 'Ləqəb';
+$labels['jobtitle'] = 'Vəzifə';
+$labels['department'] = 'Departament';
+$labels['gender'] = 'Cins';
+$labels['maidenname'] = 'Qız adı';
 $labels['email'] = 'E-Poçt';
+$labels['phone'] = 'Telefon';
+$labels['address'] = 'Ünvan';
+$labels['street'] = 'Küçə';
+$labels['locality'] = 'Şəhər';
+$labels['zipcode'] = 'ZIP kod';
+$labels['region'] = 'Region';
+$labels['country'] = 'Ölkə';
+$labels['birthday'] = 'Ad günü';
+$labels['anniversary'] = 'İldönümü';
+$labels['website'] = 'Vebsayt';
+$labels['instantmessenger'] = 'IM';
+$labels['notes'] = 'Qeydlər';
+$labels['male'] = 'kişi';
+$labels['female'] = 'qadın';
+$labels['manager'] = 'Menecer';
+$labels['assistant'] = 'Assistent';
+$labels['spouse'] = 'Ər-arvad';
+$labels['addfield'] = 'Sahə əlavə et';
 $labels['addcontact'] = 'Ünvanlara əlavə et';
 $labels['editcontact'] = 'Ünvanı redaktə et';
 $labels['contacts'] = 'Əlaqələr';
+$labels['contactproperties'] = 'Kontakt xüsusiyyətləri';
+$labels['personalinfo'] = 'Şəxsi məlumat';
 $labels['edit'] = 'Redaktə et';
 $labels['cancel'] = 'Ləğv et';
 $labels['save'] = 'Saxla';
 $labels['delete'] = 'Sil';
+$labels['rename'] = 'Adlandır';
+$labels['addphoto'] = 'Əlavə et';
+$labels['replacephoto'] = 'Adı dəyiş';
 $labels['newcontact'] = 'Yeni ünvan kartı əlavə et';
 $labels['deletecontact'] = 'Seçilmiş ünvanları sil';
 $labels['composeto'] = 'Seçilmiş ünvanlara məktub yaz';
@@ -248,6 +284,7 @@
 $labels['signature'] = 'İmza';
 $labels['dstactive'] = 'Yay vaxtı';
 $labels['htmleditor'] = 'HTML-də mesaj yaz';
+$labels['htmlonreply'] = 'yalnız HTML mesajlar ilə cavab';
 $labels['htmlsignature'] = 'HTML imza';
 $labels['previewpane'] = 'Prevyu paneli göstər';
 $labels['skin'] = 'İnterfeys stili';
@@ -259,6 +296,8 @@
 $labels['mdnrequests'] = 'Göndərilmə bildirişi';
 $labels['askuser'] = 'göndərilmə zamanı istifadəçidən soruş';
 $labels['autosend'] = 'avtomatik göndər';
+$labels['autosendknown'] = 'kontaktlarıma qəbz yolla. Əks halda soruş';
+$labels['autosendknownignore'] = 'kontaktlarıma qəbz yolla. Əks halda iqnor et';
 $labels['ignore'] = 'iqnor';
 $labels['readwhendeleted'] = 'Məktubu siləndə oxunmuş kimi qeyd et';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Silmə əvəzi silinmə işarəsilə qeyd et';
@@ -303,6 +342,9 @@
 $labels['insertsignature'] = 'İmza əlavə et';
 $labels['previewpanemarkread'] = 'Baxılmış şəkilləri oxunmuş kimi qeyd et';
 $labels['afternseconds'] = '$n saniyədən sonra';
+$labels['reqmdn'] = 'Hər zaman çatdırılma bildirişini istə';
+$labels['reqdsn'] = 'Hər zaman çatıdrılma haqda statusu istə';
+$labels['replysamefolder'] = 'Cavab mesajları üçün saxlanılan yer';
 $labels['folder'] = 'Qovluq';
 $labels['folders'] = 'Qovluqlar';
 $labels['foldername'] = 'Qovluq adı';
@@ -312,6 +354,13 @@
 $labels['createfolder'] = 'Yeni qovluq yarad';
 $labels['managefolders'] = 'Qovluqlarla iş';
 $labels['specialfolders'] = 'Xüsusi qovluqlar';
+$labels['properties'] = 'Xüsusiyyətlər';
+$labels['folderproperties'] = 'Qovluq xüsusiyyətləri';
+$labels['parentfolder'] = 'Ana qovluq';
+$labels['location'] = 'Yerləşmə';
+$labels['info'] = 'Məlumat';
+$labels['getfoldersize'] = 'Qovluq ölçüsünü öyrənmək üçün vur';
+$labels['changesubscription'] = 'Abunəni dəyişmək üçün vurun';
 $labels['sortby'] = 'Çeşidlə';
 $labels['sortasc'] = 'Azdan çoxa';
 $labels['sortdesc'] = 'Çoxdan aza';

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/messages.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/messages.inc	2011-01-28 15:19:38 UTC (rev 4461)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/az_AZ/messages.inc	2011-01-28 16:01:03 UTC (rev 4462)
@@ -21,6 +21,9 @@
 $messages['sessionerror'] = 'Sizin sessiya köhnəlib';
 $messages['imaperror'] = 'IMAP serverlə bağlantı alınmadı';
 $messages['servererror'] = 'Server xətası!';
+$messages['servererrormsg'] = 'Server xətası: $msg';
+$messages['errorreadonly'] = 'Əməliyyatı etmək mümkün deyil. Qovluq yalnız oxunuş üçündür.';
+$messages['errornoperm'] = 'Əməliyyatı etmək mümkün deyil. Giriş qadağandır.';
 $messages['invalidrequest'] = 'Səhv sorğu! Məlumat yaddaşda qalmadı.';
 $messages['nomessagesfound'] = 'Poçt qutusunda məktub tapılmadı';
 $messages['loggedout'] = 'Çıxış uğurlu oldu. Sağ olun!';
@@ -54,6 +57,8 @@
 $messages['purgefolderconfirm'] = 'Bu qovluqdakı bütün məktubları silməyə əminsiniz?';
 $messages['folderdeleting'] = 'Qovluğ silinir...';
 $messages['foldermoving'] = 'Qovluq köçürülür...';
+$messages['foldersubscribing'] = 'Qovluğa abunə...';
+$messages['folderunsubscribing'] = 'Qovluğa abunədən çıx...';
 $messages['formincomplete'] = 'Bütün sətrlər doldurulmayıb';
 $messages['noemailwarning'] = 'Lütfən, düzgün e-poçt ünvanı daxil edin';
 $messages['nonamewarning'] = 'Lütfən, ad daxil edin';
@@ -73,6 +78,10 @@
 $messages['checking'] = 'Yoxlanılır...';
 $messages['nospellerrors'] = 'Orfoqrafik səhvlət tapılmadı';
 $messages['folderdeleted'] = 'Qovluq uğurla silindi';
+$messages['foldersubscribed'] = 'Qovluq uğurla abunə oldu';
+$messages['folderunsubscribed'] = 'Qovluq uğurla abunədən çıxdı';
+$messages['folderpurged'] = 'Qovluq uğurla təmizləndi';
+$messages['folderexpunged'] = 'Qovluq uğurla sıxıldı';
 $messages['deletedsuccessfully'] = 'Silindi';
 $messages['converting'] = 'Məktubun formatlaşması silinir...';
 $messages['messageopenerror'] = 'Məktubu serverdən yükləmək alınmır';
@@ -84,6 +93,8 @@
 $messages['errorsavingcontact'] = 'Əlaqəni ünvanda saxlamaq mümkün deyil';
 $messages['movingmessage'] = 'Məktub köçürülür...';
 $messages['copyingmessage'] = 'Məktub kopyalanır...';
+$messages['deletingmessage'] = 'Məktub(lar) silinir...';
+$messages['markingmessage'] = 'Məktub(lar) işarələnir...';
 $messages['receiptsent'] = 'Oxunulma haqda bildiriş göndərildi';
 $messages['errorsendingreceipt'] = 'Oxunulma haqda bildiriş göndərilmədi';
 $messages['nodeletelastidentity'] = 'Siz bu kimliyi silə bilməzsiniz. Bu axırıncıdır. ';
@@ -104,10 +115,26 @@
 $messages['smtpfromerror'] = 'SMTP Error ($code): Göndərəni səlavə etmək mümkün deyil - "$from" ($msg)';
 $messages['smtptoerror'] = 'SMTP Error ($code): Qəbul edəni əlavə etmək mümkün deyil - "$to" ($msg)';
 $messages['smtprecipientserror'] = 'SMTP Error ($code): Qəbul edənlərin siyahısını emal etmək mümkün deyil';
+$messages['smtpdsnerror'] = 'SMTP xəta: çatdırılma haqda bildiriş dəstəyi yoxdur';
 $messages['smtperror'] = 'SMTP Error ($code): $msg';
 $messages['emailformaterror'] = 'Səhv ünvan: $email';
 $messages['toomanyrecipients'] = 'Qəbul edənlər həddindən artıq çoxdur. Lütfən, $max qədər azaldın.';
 $messages['maxgroupmembersreached'] = 'Qrupun ölçüsü imkan verilən maksimumdan artıqdır - $max';
 $messages['internalerror'] = 'Daxili xəta baş verdi. Lütfən, bir daha cəhd edin';
+$messages['contactdelerror'] = 'Kontak(lar)ı silmək alınmadı';
+$messages['contactdeleted'] = 'Kontak(lar) uğurla silindi';
+$messages['groupdeleted'] = 'Qrup silindi';
+$messages['grouprenamed'] = 'Qrupun adı dəyişdirildi';
+$messages['groupcreated'] = 'Qrup yaradıldı';
+$messages['messagedeleted'] = 'Məktub(lar) uğurla silindi';
+$messages['messagemoved'] = 'Məktub(lar) uğurla köçürüldü';
+$messages['messagecopied'] = 'Məktub(lar) uğurla kopyalandı';
+$messages['messagemarked'] = 'Məktub(lar) uğurla işarələndi';
+$messages['autocompletechars'] = 'Avtokomplektasiya üçün $min işarə daxil edin';
+$messages['namecannotbeempty'] = 'Ad boş ola bilməz';
+$messages['nametoolong'] = 'Ad çox uzundur';
+$messages['folderupdated'] = 'Qovluq yeniləndi';
+$messages['foldercreated'] = 'Qovluq yaradıldı';
+$messages['invalidimageformat'] = 'Şəkil formatı düzgün deyil';
 
 ?>

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/da_DK/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/da_DK/labels.inc	2011-01-28 15:19:38 UTC (rev 4461)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/da_DK/labels.inc	2011-01-28 16:01:03 UTC (rev 4462)
@@ -39,11 +39,12 @@
 $labels['cc'] = 'Kopi til';
 $labels['bcc'] = 'BCC';
 $labels['replyto'] = 'Svar til';
+$labels['followupto'] = 'Følg-op til';
 $labels['date'] = 'Dato';
 $labels['size'] = 'Størrelse';
 $labels['pri