[Svn] r4463 - in trunk/roundcubemail/program/localization: bg_BG zh_TW

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Fri Jan 28 17:03:31 CET 2011


Author: thomasb
Date: 2011-01-28 10:03:31 -0600 (Fri, 28 Jan 2011)
New Revision: 4463

Modified:
   trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc
   trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/messages.inc
   trunk/roundcubemail/program/localization/zh_TW/labels.inc
   trunk/roundcubemail/program/localization/zh_TW/messages.inc
Log:
Updated more translations

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc	2011-01-28 16:01:03 UTC (rev 4462)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/labels.inc	2011-01-28 16:03:31 UTC (rev 4463)
@@ -45,9 +45,6 @@
 $labels['priority'] = 'Приоритет';
 $labels['organization'] = 'Организация';
 $labels['readstatus'] = 'Статут (прочетено/непрочетено)';
-$labels['reply-to'] = 'Отговор до';
-$labels['mail-reply-to'] = 'Отговор към';
-$labels['mail-followup-to'] = 'Препращане към';
 $labels['mailboxlist'] = 'Папки';
 $labels['messagesfromto'] = 'Съобщения $from до $to от $count';
 $labels['threadsfromto'] = 'Съобщения $from до $to от $count';
@@ -158,7 +155,6 @@
 $labels['folderactions'] = 'Десйтвия за папки...';
 $labels['compact'] = 'Свий';
 $labels['empty'] = 'Изпразни';
-$labels['purge'] = 'Изчисти';
 $labels['quota'] = 'Използвано място';
 $labels['unknown'] = 'няма информация';
 $labels['unlimited'] = 'няма ограничение';
@@ -209,15 +205,45 @@
 $labels['name'] = 'Кратко име';
 $labels['firstname'] = 'Име';
 $labels['surname'] = 'Фамилия';
+$labels['middlename'] = 'Презиме';
+$labels['nameprefix'] = 'Представка (Титла)';
+$labels['namesuffix'] = 'Наставка (Титла)';
+$labels['nickname'] = 'Прякор';
+$labels['jobtitle'] = 'Длъжност';
+$labels['department'] = 'Отдел';
+$labels['gender'] = 'Пол';
+$labels['maidenname'] = 'Бащино име';
 $labels['email'] = 'E-Mail';
+$labels['phone'] = 'Телефон';
+$labels['address'] = 'Адрес';
+$labels['street'] = 'Улица';
+$labels['locality'] = 'Град';
+$labels['zipcode'] = 'Пощенски код';
+$labels['region'] = 'Област';
+$labels['country'] = 'Държава';
+$labels['birthday'] = 'Рожден ден';
+$labels['anniversary'] = 'Годишнина';
+$labels['website'] = 'Уебсайт';
+$labels['instantmessenger'] = 'IM';
+$labels['notes'] = 'Бележки';
+$labels['male'] = 'Мъж';
+$labels['female'] = 'Жена';
+$labels['manager'] = 'Мениджър';
+$labels['assistant'] = 'Асистент';
+$labels['spouse'] = 'Съпруг (а)';
+$labels['addfield'] = 'Добави поле';
 $labels['addcontact'] = 'Добави';
 $labels['editcontact'] = 'Редактирай';
 $labels['contacts'] = 'Контакти';
 $labels['contactproperties'] = 'Свойства на контакт';
+$labels['personalinfo'] = 'Лична информация';
 $labels['edit'] = 'Редактирай';
 $labels['cancel'] = 'Отказ';
 $labels['save'] = 'Запиши';
 $labels['delete'] = 'Изтрий';
+$labels['rename'] = 'Преименувай';
+$labels['addphoto'] = 'Добави';
+$labels['replacephoto'] = 'Замени';
 $labels['newcontact'] = 'Нов контакт';
 $labels['deletecontact'] = 'Изтрий маркираните контакти';
 $labels['composeto'] = 'Напиши писмо до';
@@ -279,7 +305,7 @@
 $labels['readwhendeleted'] = 'Отбележи като прочетено при изтриване';
 $labels['flagfordeletion'] = 'Отбележи съобщението за изтриване';
 $labels['skipdeleted'] = 'Не показвай изтритите съобщения';
-$labels['deletealways'] = 'При неуспешн преместване на съобщение в Кошчето, да се изтрие';
+$labels['deletealways'] = 'При неуспешно преместване на съобщение в Кошчето, да се изтрие';
 $labels['showremoteimages'] = 'Покажи блокираните изображения';
 $labels['fromknownsenders'] = 'Oт познати изпращачи';
 $labels['always'] = 'Винаги';
@@ -321,6 +347,7 @@
 $labels['afternseconds'] = 'след $n секунди';
 $labels['reqmdn'] = 'Винаги връщай обратна разписка';
 $labels['reqdsn'] = 'Винаги изисквай отговор при доставка на съобщение';
+$labels['replysamefolder'] = 'Постави отговора в папката на съобщението, на което се отговаря';
 $labels['folder'] = 'Папка';
 $labels['folders'] = 'Папки';
 $labels['foldername'] = 'Име на папката';
@@ -330,6 +357,13 @@
 $labels['createfolder'] = 'Направи нова папка';
 $labels['managefolders'] = 'Настройки на папките';
 $labels['specialfolders'] = 'Служебни папки';
+$labels['properties'] = 'Свойства';
+$labels['folderproperties'] = 'Свойства на папката';
+$labels['parentfolder'] = 'Родителска папка';
+$labels['location'] = 'Местоположение';
+$labels['info'] = 'Информация';
+$labels['getfoldersize'] = 'Щракни за големина на папката';
+$labels['changesubscription'] = 'Щракни за промяна на абонамент';
 $labels['sortby'] = 'Сортирай по';
 $labels['sortasc'] = 'Сортирай възходящо';
 $labels['sortdesc'] = 'Сортирай низходящо';

Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/messages.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/messages.inc	2011-01-28 16:01:03 UTC (rev 4462)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/bg_BG/messages.inc	2011-01-28 16:03:31 UTC (rev 4463)
@@ -25,6 +25,8 @@
 $messages['imaperror'] = 'Неуспешно свързване към IMAP сървъра';
 $messages['servererror'] = 'Грешка!';
 $messages['servererrormsg'] = 'Сървърна грешка: $msg';
+$messages['errorreadonly'] = 'Операцията не може да бъде изпълнена. Папката е с права само за четене';
+$messages['errornoperm'] = 'Операцията не може да бъде изпълнена. Отказани права за достъп';
 $messages['invalidrequest'] = 'Невалидна заявка! Данните не са съхранени.';
 $messages['nomessagesfound'] = 'Няма съобщения';
 $messages['loggedout'] = 'Довиждане!';
@@ -58,6 +60,8 @@
 $messages['purgefolderconfirm'] = 'Искате ли да изтриете всички писма в тази папка?';
 $messages['folderdeleting'] = 'Изтриване на папка...';
 $messages['foldermoving'] = 'Преместване на папка...';
+$messages['foldersubscribing'] = 'Абониране...';
+$messages['folderunsubscribing'] = 'Отписване на папка...';
 $messages['formincomplete'] = 'Не сте попълнили всички полета';
 $messages['noemailwarning'] = 'Моля, въведете валиден e-mail адрес'