[Svn] r4871 - trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Tue Jun 21 13:10:11 CEST 2011


Author: alec
Date: 2011-06-21 06:10:11 -0500 (Tue, 21 Jun 2011)
New Revision: 4871

Modified:
   trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL/messages.inc
Log:
- pl_PL localization update


Modified: trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL/messages.inc
===================================================================
--- trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL/messages.inc	2011-06-21 09:10:14 UTC (rev 4870)
+++ trunk/roundcubemail/program/localization/pl_PL/messages.inc	2011-06-21 11:10:11 UTC (rev 4871)
@@ -138,7 +138,7 @@
 $messages['folderpurged'] = 'Folder został pomyślnie opróżniony';
 $messages['folderexpunged'] = 'Folder został pomyślnie uporządkowany';
 $messages['namecannotbeempty'] = 'Nazwa nie może być pusta';
-$messages['nametoolong'] = 'Name jest zbyt długa';
+$messages['nametoolong'] = 'Nazwa jest zbyt długa';
 $messages['folderupdated'] = 'Folder został pomyślnie zaktualizowany';
 $messages['foldercreated'] = 'Folder został pomyślnie utworzony';
 $messages['errorreadonly'] = 'Nie można wykonać operacji. Folder tylko do odczytu';

_______________________________________________
http://lists.roundcube.net/mailman/listinfo/svn


More information about the Svn mailing list