[Svn] r5161 - trunk/plugins/managesieve/localization

trac at roundcube.net trac at roundcube.net
Mon Sep 5 09:44:24 CEST 2011


Author: alec
Date: 2011-09-05 02:44:24 -0500 (Mon, 05 Sep 2011)
New Revision: 5161

Modified:
   trunk/plugins/managesieve/localization/pl_PL.inc
Log:
- Fix parse error in pl_PL localization


Modified: trunk/plugins/managesieve/localization/pl_PL.inc
===================================================================
--- trunk/plugins/managesieve/localization/pl_PL.inc	2011-09-05 07:40:18 UTC (rev 5160)
+++ trunk/plugins/managesieve/localization/pl_PL.inc	2011-09-05 07:44:24 UTC (rev 5161)
@@ -104,7 +104,7 @@
 $messages['setcreateerror'] = 'Nie można utworzyć zbioru filtrów. Błąd serwera';
 $messages['setcreated'] = 'Zbiór filtrów został utworzony pomyślnie';
 $messages['emptyname'] = 'Nie można utworzyć zbioru filtrów. Pusta nazwa zbioru';
-$messages['nametoolong'] = 'Nie można utworzyć zbioru filtrów. Nazwa zbyt długa'
+$messages['nametoolong'] = 'Nie można utworzyć zbioru filtrów. Nazwa zbyt długa';
 $messages['nodata'] = 'Należy wybrać co najmniej jedną pozycję!';
 
 ?>

_______________________________________________
http://lists.roundcube.net/mailman/listinfo/svn


More information about the Svn mailing list